Po raz kolejny byliśmy uczestnikami Forum Europa-Ukraina

7 lutego 2020

W dniach 4 i 5 lutego toczyły się debaty w ramach XIII Forum Europa-Ukraina. Głównym tematem spotkania, które organizowane jest już od kilkunastu lat, była kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy, w sytuacji zmian na szczycie władzy w Kijowie, w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli wykładowcy oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. W panelu dyskusyjnym „Tworzymy przyszłość – wzmacniamy więzi. Współpraca młodzieży w Europie” wziął udział Rektor uczelni – dr Paweł Trefler. Rozmowy dotyczyły europejskich programów wsparcia studentów, które pomagają przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia, istniejące wśród młodego pokolenia.

Logo PWSW