Pierwsi absolwenci kursu języka polskiego dla cudzoziemców

26 sierpnia 2022

Zakończył się pierwszy turnus kursów języka polskiego dla cudzoziemców – były to dwa kursy sześćdziesięciogodzinne na poziomie podstawowym (A1), które poprowadziła pani Ludmiła Martynenko. Dyplomy otrzymało 17 osób, które zadeklarowały dalszą chęć nauki. W poniedziałkowym (22 sierpnia) spotkaniu kończącym cykl nauki udział wziął dr Robert Oliwa, prorektor właściwy ds. studenckich.

Wspólna nauka języka bardzo zintegrowała grupę, w której znaleźli się głównie ukraińscy uchodźcy. Spotykali się również poza lekcjami, by odpocząć, ale też porozmawiać – oczywiście po polsku (!), nad czym czuwała pani Ludmiła.

„Hurra! Po polsku” to tytuł podręcznika, z którym pracowali kursanci, ale to również motto odbywających się zajęć, które wciąż trwają. Rozstaliśmy się z dwiema grupami, ale nadal w miłej, a nawet entuzjastycznej atmosferze pracują dwie pozostałe grupy (poziomy A1 i A2), jesienią dołączy jeszcze jedna, bardziej zaawansowana grupa (B1).

*

Uczelniane kursy języka polskiego dla cudzoziemców w ramach projektu „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.Tekst: Ewelina Kasperska

Zdjęcia: Patrycja Bereś

Logo PWSW