Pielęgniarki i pielęgniarze z PWSW wkraczają na rynek pracy – pierwsze „czepkowanie”

8 lipca 2022

Tradycja czepkowania w Polsce sięga 1911 roku. W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ta wyjątkowa uroczystość miała swój debiut.

7 czerwca 2022 r. pozostanie datą znamienną, ponieważ to wczoraj – po raz pierwszy w PWSW – odbył się ceremoniał wręczenia dyplomu licencjata pielęgniarstwa, połączony z symbolicznym nadaniem czepka pielęgniarskiego.

Przedstawicieli m.in. Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Urzędu Miasta Przemyśla, szpitali wojewódzkich, podkarpackich uczelni, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz absolwentów wraz z rodzinami powitał JM Rektor – dr Paweł Trefler, prof. PWSW, zaznaczając, że: „To historyczna chwila dla naszej uczelni. Dziś możemy świętować bardzo ważny dzień, nie tylko dla absolwentów. Jest to bowiem zwieńczenie wielu lat działań, które doprowadziły do powrotu pielęgniarstwa do Przemyśla”.

Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla kadry oraz życzeń dla absolwentów – odważnego ruszenia w zawodowy świat, satysfakcji z pracy, aby ta nigdy nie była poczuciem obowiązku. Wyrażony został także podziw za wolontariat w czasie pandemii, który był świadectwem empatii, odwagi i otwartości. Słowa te przekazali: mgr Elżbieta Lewandowska – Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, dr n. o zdrowiu Barbara Stawarz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pani Danuta Suchorzepka, prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Izabela Bała – starościna II roku pielęgniarstwa, Marzena Jodłowska – starościna III roku pielęgniarstwa.

Dowodem na wspomnianą aktywność naszych absolwentów, ale również ich wysokie wyniki w nauce oraz zaangażowanie w promocję uczelni były nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymali z rąk Rektora – dr. Pawła Treflera, prof. PWSW oraz Prorektora ds. rozwoju i współpracy – dr. Sławomira Soleckiego. A wyrazem ogromnej sympatii był występ artystyczny przygotowany przez pozostałe roczniki pielęgniarstwa, pod opieką Sandry Sitnik z Działu Organizacji i Promocji uczelni, z gościnnym udziałem Cheerleaders Przemyśl z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Mury PWSW opuściło 30 pielęgniarek i 7 pielęgniarzy. „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa i uroczyście przyrzekam sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym, nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice, okazywać pacjentom należny szacunek (…)” – życzymy, aby słowa ślubowania zawsze przyświecały naszym absolwentom, którzy wstąpili w szeregi tak ważnej grupy zawodowej.

Bardzo osobiste, przez co poruszające i emocjonalne wyznanie wygłosiła Pani dr n. med. Edyta Guty, prof. PWSW – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa naszej uczelni. Cofnęliśmy się do początków powstawania kierunku, przypomnieliśmy sobie etapy zmian, dużych zmian – jak np. powstanie Centrum Symulacji Medycznych. Prof. Guty ze wzruszeniem wspominała odważną pracę podczas pandemii, swoje obawy o podopiecznych, kiedy rozpoczęli pierwszą praktykę. „Mój numer telefonu jest do Państwa dyspozycji, jestem dla Państwa” – zadeklarowała na koniec prof. Guty.

Dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz, która czuwała nad sprawnym przebiegiem całej uroczystości, dodała: „Byliście pierwszym i wyjątkowym rocznikiem, będziemy Was zawsze pamiętać. Mam nadzieję, ze nie rozstajemy się na długo i widzimy się na studiach magisterskich”.

Osłodą po wszystkich wzruszeniach i smutku wywołanym pożegnaniem był tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Wydarzenie zakończyło się w kuluarach ciepłymi wspomnieniami minionych trzech lat.

 

Tekst: Justyna Przerwa

Zdjęcia: Oksana Pikula

Logo PWSW