PIĘĆ KROKÓW ŚWIATŁA ze św. Janem Pawłem II

8 maja 2020

Młodym (i nie tylko!), w trudnym okresie „odosobnienia” z powodu epidemii koronawirusa  i obowiązującej mądrej zasady „zostań w domu”, proponujemy twórcze wykorzystanie czasu na bezpośrednie przygotowanie się do setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, która przypada w 18 maja 2020 r. Czas zarazy jest bolesną ciemnością, która nam bardzo doskwiera.

Dlatego zapraszamy do wykonania PIĘCIU KROKÓW ŚWIATŁA w oparciu o różańcowe Tajemnice Światła, które wprowadził Jan Paweł II Listem Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” (16 października 2002 r.). Wejście na tę drogę prowadzi do fascynującego odkrycia, że nasz Zbawiciel, Chrystus Jezus, przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tm 1,10). Pielgrzymować na URODZINY – Święto Dziękczynienia za dar Jana Pawła II – to znaczy wypełnić KROKI treścią nauczania papieskiego, ze wskazaniem na wybrane Orędzia kierowane do młodych z okazji Światowych Dni Młodzieży (obchodzone są w Niedzielę Palmową od 1985 r.).

Uważna lektura Listów Ojca Świętego z pewnością przyczyni się do pogłębienia wiary i wiedzy religijnej, do wzmocnienia katolickiej tożsamości i do kształtowania chrześcijańskiej mentalności. Te przymioty i umiejętności są niezwykle mocnymi atutami katolika w perspektywie współczesnych wyzwań ewangelizacyjnych, które domagają się świadectwa – twórczych aktywności eklezjalnych i apostolskich, społecznych, kulturalnych i politycznych.

Proponujemy, aby KROKI ŚWIATŁA stawiać przez pięć kolejnych czwartków (dzień Tajemnic Światła), począwszy od 16 kwietnia 2020 r., i celebrować je w przestrzeni „Domowego Kościoła” według następującego scenariusza:

  • zapalenie świecy chrzcielnej – Światło Chrystusa
  • odczytanie fragmentu Pisma św. – Światło Słowa Bożego odsłaniające Tajemnicę
  • czytanie duchowne – wybrany fragment Orędzia na ŚDM
  • chwila twórczej refleksji w ciszy – inspirowanej Ewangelią i Orędziem – odpowiedź życia
  • rozważanie stosownej Tajemnicy Światła.

W każdym kolejnym tygodniu na stronie Duszpasterstwa Młodzieży są udostępniane rozważania do poszczególnych kroków światła.

W czwartek, 14 maja br. zapraszamy do rozważania V tajemnicy światła:
Ustanowienie Eucharystii

LINK DO ROZWAŻANIA 

ks. Tadeusz Biały
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 

Źródło: Pięć Kroków Światła ze św. Janem Pawłem II

PIĘĆ KROKÓW ŚWIATŁA ze św. Janem Pawłem II
Logo PWSW