Praktyki

Praktyki

Program praktyk

Realizowany jest dla studentów PWSW w obszarze nauk społecznych i humanistycznych na kierunkach:

  • Filologia Polska  (opiekun praktyk – dr Katarzyna Dzierżawin)
  • Stosunki Międzynarodowe, Politologia (opiekun praktyk – dr Małgorzata Kuźbida)

Zapraszamy do współpracy.

Logo PWSW