Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska OTWORZYŁA REKRUTACJĘ na nowy kierunek – pielęgniarstwo!

17 lipca 2019

Na podstawie uchwały PKA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o nadaniu PWSW uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo, a nasza uczelnia otrzymała już decyzję podpisaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Postanowieniem Senatu rekrutacja rozpoczęła się dnia 17 lipca br.

 

Więcej informacji o nowym kierunku można uzyskać pod numerem telefonu: 16 7355212, mailowo: drw@pwsw.pl lub bezpośrednio w Punkcie Rekrutacyjnym – sala 1.28 w Kolegium Technicznym (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E).

Lista wymaganych dokumentów znajduje się pod adresem: https://pwsw.pl/pl/kandydat/zasady-rekrutacji/dokumenty/

 

WYBIERZ PIELĘGNIARSTWO W PWSW I ZOSTAŃ SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ZDROWIA!

 

„Osoby składające podanie o przyjęcie na studia na kierunek pielęgniarstwo z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej.  Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia,  w przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej należy, w podanym przez komisję terminie, złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.”

Logo PWSW