Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otwiera nowy kierunek – pielęgniarstwo!

11 lipca 2019

23 maja 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska decyzją Ministra Zdrowia uzyskała akredytację na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Dnia 28 czerwca 2019 roku Polska Komisja Akredytacyjna również pozytywnie zaopiniowała wniosek PWSW w Przemyślu o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na ww. kierunku. Na podstawie powyższej uchwały PKA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o nadaniu naszej uczelni uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo. Po otrzymaniu decyzji podpisanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina PWSW w Przemyślu w najbliższych dniach rozpocznie rekrutację.

 

Więcej informacji o nowym kierunku można uzyskać pod numerem telefonu: 16 7355212, mailowo: drw@pwsw.pl lub bezpośrednio w Punkcie Rekrutacyjnym – sala 1.28 w Kolegium Technicznym (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E).

Lista wymaganych dokumentów znajduje się pod adresem: https://pwsw.pl/pl/kandydat/zasady-rekrutacji/dokumenty/

 

WYBIERZ PIELĘGNIARSTWO W PWSW I ZOSTAŃ SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ZDROWIA! 

 

Logo PWSW