OTWORZYLIŚMY NABÓR NA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I STOSUNKI TRANSGRANICZNE – STUDIA II STOPNIA

3 września 2019

Z dniem 3 września 2019 roku ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE!

Podstawowa rekrutacja potrwa do 20 września 2019 r., natomiast uzupełniająca do 1 października br.

 

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym można uzyskać  w PUNKCIE REKRUTACYJNYM w sali 1.28 Kolegium Technicznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E) oraz pod numerem tel. 16 735 51 69.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów, wymienionych w zakładce dokumenty.

E – REKRUTACJA

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

  1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
  2. złożenie kompletu dokumentów (wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji) w odpowiednim sekretariacie danego Instytutu PWSW, prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

Tj.:

kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w sekretariacie danego Instytutu, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach Instytutów:

  • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242
  • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232.
Logo PWSW