Otwarcie Centrum Sztuk Projektowych w Przemyślu kolejnym krokiem w rozwoju uczelni

28 października 2021

27 października, w obecności zaproszonych gości, a także pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Sztuk Projektowych w Przemyślu.

Zgromadzonych powitał rektor – dr Paweł Trefler, prof. PWSW, przybliżając skalę przeobrażeń Kolegium Technicznego uczelni, bo to właśnie tam mieści się kompleks dla architektów i projektantów, złożony z licznych pracowni, m.in.: modelowania 3D, modelowania 2D, wizualizacji architektonicznej, malarskiej, projektowania architektury wnętrz, grafiki warsztatowej oraz fotograficznej. Jak zaznaczył Gospodarz uczelni: „to wszystko utwierdza w przekonaniu, że Przemyśl jest ważnym miejscem na mapie edukacyjnej i kulturalnej Podkarpacia”.

O zmodernizowanych salach opowiedziała dr Anna Kałamarz-Kucz – kierownik Zakładu Architektury Wnętrz, uchylając jedynie rąbka tajemnicy i wzbudzając apetyt na zaplanowany po nich „spacer”. Jak podsumowała: „to trzeba zobaczyć na własne oczy”.  Prof. dr hab. Henryk Ożóg – kierownik Zakładu Projektowania Graficznego dodał: „takie centrum w Przemyślu to wielka rzecz i szansa dla młodzieży, która chciałaby zostać w tym mieście”.

Miłym akcentem były życzenia i gratulacje od Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart, przekazane w liście, który odczytany został przez dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego – dr Irenę Kozimalę, prof. PWSW. Głos zabrał także Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, gratulując dobrze wypełnionego wniosku, który poskutkował przyznaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Dotacji Celowej, a efektem tychże są pracownie na miarę XXI wieku, które w połączeniu ze wspaniałą kadrą dydaktyczną, stwarzają optymalne warunki do studiowania.

Wśród gości nieprzypadkowo znalazła się także liczna reprezentacja uczniów stowarzyszonych szkół ponadpodstawowych. Wieloletnia współpraca z placówkami została przypieczętowana umowami patronackimi i porozumieniami. A podpisali je, uczestniczący w wydarzeniu, Marek Pilszyk – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu oraz Andrzej Olejnik – dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. Deklaracje w najbliższym czasie przekazane zostaną również Tomaszowi Dziumakowi – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oraz Jackowi Traczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Wszystko po to, by podzielić się potencjałem kadrowym, zapleczem dydaktycznym oraz dać się poznać młodzieży, pokazać, że warto u nas kontynuować naukę. Podpisane dokumenty mają zapewnić sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie edukacyjnym, popularnonaukowym i promocyjnym. Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami jest naprawdę szeroki, nie sposób wymienić wszystkich elementów. Uczelnia zobowiązała się np. do wspierania przez kadrę dydaktyczną PWSW uczniów wybitnie zdolnych czy organizowania wydarzeń adresowanych do uczniów o specjalnych potrzebach. Ale PWSW również może spodziewać się efektów porozumienia – jak chociażby promowania wśród młodzieży kierunków oferowanych przez uczelnię. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyniosą korzyści również dla naszego miasta. W Przemyślu, któremu grozi wyludnienie, chcielibyśmy zatrzymać młodych ludzi. Jak powiedziała prowadząca to wydarzenie Ewelina Kasperska – rzecznik prasowy uczelni: „mając takie możliwości w mieście, studenci nie muszą wyjeżdżać do większych ośrodków akademickich; jesteśmy uczelnią konkurencyjną na rynku edukacyjnym”.

Po części „formalnej” przyszedł czas na odpowiedź na pytanie „Design. O co tu chodzi?”, której udzielił dr hab. Łukasz Sarnat, prof. PWSW (wykładowca w przemyskiej uczelni oraz prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie). W swoim wykładzie opowiedział o stereotypach związanych z designem, który mylnie bywa kojarzony wyłącznie z przepychem, przekombinowaniem… A wystarczy spojrzeć na „klasyki” w postaci chociażby  krzesła Thoneta numer 14 – ponadczasowego, bo funkcjonalnego – wytrzymałego i łatwego do wysyłki mebla, czy zaprezentowaną w siedzibie marki Alessi pod koniec lat 80-tych wyciskarkę do cytryn Juicy Salif, będącą jednocześnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów tej marki. Z jednej strony to ikony designu, a z drugiej – prawdziwe dzieła sztuki użytkowej.

Przesiąknięci atmosferą artyzmu przeszliśmy do galerii nazywanej „Świetlikiem”. Nastąpiło tam przecięcie wstęgi – otwarcie stało się faktem! Co charakterystyczne dla PWSW – klasyka połączyła się z nowoczesnością, więc tradycyjne przecięcie czerwonej szarfy, „przełamane” zostało wernisażem wystawy prac studentów, zdradzającym ich potencjał twórczy i kreatywne myślenie.  Zaprezentowane tam prace wyglądały jakby były wytworem techniki przyszłości – połączenie form, faktur i barw jest nie do opisania. A tak jest nie tylko od święta, dlatego warto nas odwiedzać!

Nasi studenci otrzymują zlecenia na konkretne projekty, które wykonują w ramach prac dyplomowych i które chętnie eksponujemy – korytarze Kolegium Technicznego to kopalnia pomysłów. Jedne z najciekawszych to projekt rewitalizacji XIX-wiecznego dworku w Rzeszowie; koncepcja aranżacji wystawy stałej i adaptacji budynku przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu na Muzeum I Wojny Światowej; koncepcja przystosowania wnętrza parafii i klasztoru Franciszkanów – OFM (Reformatów) w Przemyślu do aktualnych potrzeb.

Po obiecanym oprowadzeniu gości, którzy mieli okazję zobaczyć nie tylko sale i sprzęt, ale również naszych studentów podczas pracy, wszyscy udali się na poczęstunek, w trakcie którego wymieniali się spostrzeżeniami na temat rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Informacje o inwestycji

Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI. Działanie 6.4. Poddziałanie 6.4.2.), w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach projektowanie graficzne oraz architektura wnętrz. Poza środkami unijnymi, na powstanie Centrum Sztuk Projektowych zostały wykorzystane: dotacja celowa Marszałka Województwa Podkarpackiego, fundusze przyznane w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości, fundusze przyznane w ramach Inicjatywy Wsparcia Dążenia do Doskonałości oraz środki własne – łącznie 3 607 343,78 zł. Nie ustajemy jednak w pracach modernizacyjnych – jeszcze w tym roku na udoskonalenie Centrum Sztuk Projektowych zostanie przeznaczonych 170 000 zł, w ramach wspomnianych funduszy.  

Prace remontowe trwały do końca 2019 r. Rok następny przeznaczony był na wyposażanie i zakup specjalistycznego sprzętu. Zajęcia w zaadaptowanym na potrzeby kierunków artystycznych poddaszu rozpoczęły się w trwającym roku jubileuszowym, bo – przypominamy – PWSW ma już 20 lat!

 

⁎⁎⁎

Centrum Sztuk Projektowych to nie jedyna inwestycja w przyszłość naszych studentów. Wraz z rozpoczętym nowym rokiem akademickim 2021/2022 studenci pielęgniarstwa korzystają z Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Jego oficjalne otwarcie planowane jest na listopad br., na które już teraz serdecznie zapraszamy.

 

tekst: Justyna Przerwa

zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW