Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych – „finalny etap powrotu pielęgniarstwa do Przemyśla”

1 grudnia 2021

Takimi słowami rozpoczął swoje przemówienie z okazji tytułowej uroczystości dr Paweł Trefler, prof. PWSW, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, który opowiedział o kolejnych etapach pracy na drodze do otwarcia kierunku, determinacji, zaangażowaniu w sprawę pracowników uczelni wspieranych przez życzliwych inicjatywie przedstawicieli różnych środowisk (głównie medycznych). „Początki prac nad uruchomieniem pielęgniarstwa były trudne, ale dzięki wsparciu zewnętrznemu, a także dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony obecnej Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa prof. Edyty Guty, która przygotowała program studiów i skompletowała kadrę, a także dzięki pracy Działu Nauczania PWSW na czele z panią kierownik Agnieszką Bielec i Justyną Koniuszy-Nycz, udało się złożyć bardzo dobry wniosek i już za pierwszym razem uzyskać zgodę stosownych instytucji na prowadzenie tego kierunku na poziomie studiów licencjackich” – wyjaśniał rektor.


30 listopada 2021 r. to dzień szczególny dla studentów i kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa PWSW, ale też dla całej społeczności akademickiej, która świętuje dwudziestą rocznicę istnienia PWSW i z tej okazji „zafundowała sobie” prezent, który będzie służył przez wiele następnych lat – Centrum Symulacji Medycznych. Co ważne, będzie służył nie tylko studiującym pielęgniarstwo, lecz również lokalnej społeczności, bo – jak zapowiedziała dr Edyta Guty, prof. PWSW, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – planowane są m.in. konsultacje dla osób z zewnątrz świadczących opiekę nad osobami starszymi.


„Przeprowadzenie tej kosztochłonnej inwestycji w tak krótkim czasie wymagało wiele zabiegów i nie było łatwe” – kontynuował rektor, dziękując wszystkim zaangażowanym w prace nad powołaniem Centrum pracownikom uczelni, głównie zaś pani prof. Edycie Guty, pani Marcie Szarzyńskiej – kierownik Działu Zamówień Publicznych, panu Marcinowi Główce – kierownikowi Działu Infrastruktury oraz kanclerzowi uczelni mgr. Tomaszowi J. Filozofowi, który czuwał nad pomyślną realizacją przedsięwzięcia. Inwestycja opiewa na ok. 4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł wyłożono z własnych środków uczelni, 1,2 mln zł wydano ze środków pochodzących z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości i Inicjatywy Wsparcia Dążenia do Doskonałości, a 200 tys. zł z dotacji celowej Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Nie zabrakło słów uznania i gratulacji od zaproszonych gości. Głos zabrali: Piotr Pilch – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, JE ks. bp Stanisław Jamrozek, który dokonał poświęcenia CSM, dr n. o zdr. Barbara Stawarz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Alicja Zasadny – kardiolog ze Stowarzyszenia Metalowych Serc. „Cieszę się z sukcesów uczelni i życzę dalszego rozwoju” – powiedział Piotr Pilch, dodając, że z zadowoleniem przygląda się rozwojowi i dobrze wydatkowanym pieniądzom w sferze edukacji medycznej w skali całego województwa. „Uczelnia to jeden z najważniejszych ekosystemów miasta. To nie „dodatek” do miasta. Jeśli rozwija się uczelnia, rozwija się miasto” – tym zdaniem podzielił się z uczestnikami spotkania Wojciech Bakun, który nie krył zadowolenia i podziwu dla uczelnianej inwestycji. O ważnej roli personelu medycznego i jego „sile empatii” przypominała Barbara Stawarz, której słowa były kontynuacją myśli wyrażonej przez bpa Stanisława Jamrozka: „Pielęgniarki będą miały misję do spełnienia. Misję bycia przy drugim człowieku. Wdzięczność pacjentów jest największą nagrodą”.


O Centrum Symulacji Medycznych z dużym zaangażowaniem i przejęciem opowiadała dr Edyta Guty, prof. PWSW. To wszak kolejne „dziecko” Pani Profesor. Prof. Guty dziękowała władzom uczelni za zaufanie, pracownikom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, które ma służyć mieszkańcom całego regionu. Po części „teoretycznej” i symbolicznym poświęceniu Centrum, po którym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, uczestnicy spotkania mogli zwiedzić sale Centrum Symulacji Medycznych, które rozmieszczone są na dwóch piętrach wyremontowanego Kolegium Wschodniego.

Czym jest Centrum?
Centrum Symulacji Medycznych jest specjalistyczną bazą kształcenia praktycznego (jednostką w ramach Zakładu Pielęgniarstwa PWSW), w skład której wchodzą pracownie wyposażone w symulatory i modele dydaktyczne. Sale Centrum mieszczą się na dwóch piętrach Kolegium Wschodniego (parter i I piętro), to łącznie 11 pracowni:
Sala wysokiej wierności osoby dorosłej, przeznaczona do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do warunków, jakie panują w szpitalu.
Sala pediatryczna ze stanowiskiem wysokiej wierności do nauki zabiegów pielęgnacyjnych (noworodek, niemowlę, dziecko starsze oraz symulator niemowlęcia wysokiej wierności do przeprowadzania scenariuszy klinicznych).
Sala do prowadzenia zajęć z zakresu badań fizykalnych i ratownictwa medycznego oraz prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.
Sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności (4 sale), wyposażone w symulatory, trenażery i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych pielęgniarek (trenażery o różnym stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych). Sale profilowane do pośredniej wierności z pielęgniarstwa: chirurgicznego/opieki paliatywnej, internistycznego/neurologicznego, psychiatrycznego, geriatrycznego/podstawy rehabilitacji.
Sala z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego/szpitalny oddział ratunkowy.
Pokój domowy osoby starszej.
Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej.
Sala do debriefingu.

*
Po oficjalnym otwarciu Centrum część gości oraz pracowników wzięła udział w panelu eksperckim pt. „Symulacje medyczne w nauczaniu – przykłady z istniejących centrów”. O początkach realizacji zajęć w warunkach symulowanych na kierunku pielęgniarstwo w PWSW opowiedział dr hab. Paweł Więch, prof. PWSW. Wiedzą na temat organizacji funkcjonowania CSM na Uniwersytecie Rzeszowskim podzielił się dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba.
*

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik, Kamil Krukiewicz

Logo PWSW