Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – ważne informacje

22 września 2020
Rok akademicki rozpoczyna się tradycyjnie – 1 października, natomiast uroczysta inauguracja 2020/2021 odbędzie się 8 października. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną, wezmą w niej udział wyłącznie Władze Uczelni wraz z Senatem. Wydarzenie będzie transmitowane online w naszych mediach społecznościowych – zachęcamy do wirtualnego uczestnictwa.
19 października rozpoczynają się zajęcia – będą one realizowane w formie hybrydowej.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ MUSICIE DOPEŁNIĆ KILKU FORMALNOŚCI:
1. Zarejestrowanie się w systemie e-rekrutacji, złożenie dokumentów i przyjęcie na studia nie jest jednoznaczne z wpisaniem na listę studentów. Aby znaleźć się na liście należy: odebrać decyzję komisji rekrutacyjnej, podpisać ślubowanie, uiścić opłatę za indeks i legitymację oraz wykonać badania (dotyczy to kierunków, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych bądź uciążliwych – architektura wnętrz, bezpieczeństwo i produkcja żywności, bezpieczeństwo transgraniczne, mechatronika, projektowanie graficzne, inżynieria transportu i logistyki, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów).
2. Musicie odbyć szkolenie BHP oraz szkolenie biblioteczne. Śledźcie nasza stronę internetową i Facebooka – daty szkoleń będziemy podawać na bieżąco.
O UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSIMY RÓWNIEŻ NASZYCH STUDENTÓW. PAMIĘTAJCIE, ABY:
1. Złożyć w sekretariacie wszystkie dokumenty:
– wnioski stypendialne,
– podanie o przedłużenie sesji,
– podanie o warunek,
– podanie o tryb indywidualny.
2. Wykonać badania okresowe (dotyczy to kierunków, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych bądź uciążliwych – architektura wnętrz, bezpieczeństwo i produkcja żywności, bezpieczeństwo transgraniczne, mechatronika, projektowanie graficzne, inżynieria transportu i logistyki, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem:

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 172,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • filologia polska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 213,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

Studia II stopnia:

 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232.

 

 

 

 

 

  ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2020 – 28.02.2021 SEMESTR LETNI 01.03.2021 – 30.09.2021
w tym: w tym:
zajęcia dydaktyczne 19.10.2020 – 22.12.2020 zajęcia dydaktyczne 01.03.2021 – 31.03.2021
ferie zimowe 23.12.2020 – 03.01.2021 zajęcia dydaktyczne c.d. 08.04.2021 – 18.06.2021
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.01.2021– 05.02.2021 ferie wiosenne 01.04.2021 – 07.04.2021
egzaminacyjna sesja zimowa 08.02.2021 – 19.02.2021 egzaminacyjna sesja letnia 21.06.2021 – 02.07.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 22.02.2021 – 26.02.2021 wakacje letnie 03.07.2021 – 30.09.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2021 – 30.09.2021
termin zaliczenia semestru 28.02.2021 termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2021

 

 

01.11.2020, 11.11.2020, 06.01.2021, 01.05.2021, 03.05.2021, 03.06.2021 – dni ustawowo wolne

Do pobrania

Logo PWSW