Organizacja pracy sekretariatów PWSW w Przemyślu na czas zawieszenia zajęć

30 marca 2020

W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania PWSW w Przemyślu (scan zarządzenie nr 21 z 25.03.2020 r. ograniczenie funkcjonowania) ograniczony został także dostęp do budynków uczelni.

Wszystkie sprawy studenckie należy realizować drogą mailową lub telefoniczną.

Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i studentów, prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

 

Kontakt do poszczególnych sekretariatów:

1. Instytut Humanistyczno-Artystyczny:

e-mail:

aw@pwsw.pl

anglistyka@pwsw.pl

historia@pwsw.pl

numer telefonu:

16 735 52 32 – architektura, projektowanie graficzne

16 735 52 23 – filologia polska, filologia angielska

16 735 51 72 – historia

2. Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia:

e-mail:

stosunki@pwsw.eu

socjologia@pwsw.pl

numer telefonu:

16 73 55 242

16 73 55 213

3. Instytut Nauk Technicznych

e-mail:

inz-srod@pwsw.pl

mechatronika@pwsw.pl

itl@pwsw.eu

numer telefonu:

16 735 52 62

16 735 52 52

 

Logo PWSW