„Once Erasmus, always Erasmus!” – IV Dzień Erasmusa w PWSW

8 listopada 2019

Erasmus, z Erasmusem, o Erasmusie… to hasło było wczoraj w uczelnianej auli odmieniane przez wszystkie przypadki. „Rozsiadło” się wygodnie wśród opowieści o podróżach m.in. do Hiszpanii, Estonii, Słowacji, Turcji…i pozostało na kilka krótszych niż zwykle godzin.

Czym jest Erasmus? Erasmus jest programem wymiany międzynarodowej dla uczelni – studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza możliwość udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. PWSW jest dwukrotnym beneficjentem programu Erasmus+. Każdego roku za granicę wyjeżdża kilkudziesięciu studentów PWSW oraz kilkunastu pracowników. Taką samą międzynarodową grupę gościmy również w Przemyślu.

Już po raz czwarty został zorganizowany w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu DZIEŃ ERASMUSA, swoiste święto wymiany międzynarodowej studentów. Spotkanie przygotowane przez koordynatorkę programu Erasmus z ramienia PWSW panią Anastazję Hałajko odbyło się w uczelnianej auli, przy licznym audytorium, które stanowili uczniowie szkół średnich oraz studenci PWSW. Języki turecki, angielski, ukraiński, hiszpański mieszały się ze sobą podczas kuluarowych rozmów.

Prezentacje przybliżały atmosferę zagranicznych wyjazdów, kulturę innych krajów, obyczaje, a nawet kulinaria. Można było poczęstować się tureckimi przysmakami, podziwiać tańce, a nawet przeżywać rzewną turecką pieśń, której słów nawet jeśli nie rozumieliśmy, zapadała w pamięć emocjami, które budziła. O swoich zagranicznych studiach opowiadali studenci PWSW różnych kierunków, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdów m.in. do Estonii, Turcji, Słowacji. Nie zabrakło również opowieści zagranicznych gości (z Turcji, Hiszpanii), którzy przybliżali historię i kulturę swoich krajów. Wciągająca opowieść pani Anny Miśniak, studentki filologii polskiej, która dwukrotnie studiowała w Słowacji, zakończyła się zachęcającym innych studentów do wyjazdu hasłem: „once Erasmus, always Erasmus”. Udowadniała bowiem, że to wspaniała przygoda, która zmienia pogląd na ludzi i życie, otwiera, umożliwia zawieranie przyjaźni na całe życie.

To cykliczne wydarzenie, dowodzi, iż „poważnie traktujemy umiędzynarodowienie naszej uczelni” –  co podkreślał otwierający spotkanie dr Sławomir Solecki – prorektor ds. współpracy i rozwoju.

 

Ewelina Kasperska

fot. Anna Miśniak

Logo PWSW