Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla, czyli kolejne Przemyskie Seminaria Naukowe

5 grudnia 2019

Przemyskie Seminaria Naukowe to cykl różnotematycznych spotkań, których pomysłodawcą jest prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki. Tegoroczna konferencja koncentrowała się na historii naszej małej ojczyzny w roku 1918 oraz 1919. Wydarzenie odbyło się w PWSW w Przemyślu i zostało otwarte przez Rektora – dra Pawła Treflera, który przywitał przybyłych gości: przedstawicieli Seminarium Duchownego, reprezentantów władz samorządowych, profesorów, nauczycieli oraz uczniów. Gospodarz uczelni, korzystając z okazji, zaprosił wszystkich na kolejne sympozjum pozostające w tematyce historycznej, organizowane już w przyszłym tygodniu. Nad przebiegiem spotkania czuwała dr Elżbieta Dybek – kierownik Zakładu Historii PWSW.

Prelekcje poprzedziła projekcja filmu Zapomniani bohaterowie, w którym przytoczonych zostało wiele postaci zaangażowanych w obronę Przemyśla, m. in. Józef Panaś, Mieczysław Szopa, Michał Tokarzewski-Karaszewicz, czy Irena Benszówna. Ekranizacja przybliżyła również historię specjalnego odznaczenia (przyznawanego za walki toczone w tym czasie), jakim była Gwiazda Przemyśla.

Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla to publikacja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, która zawiera alfabetyczny spis bohaterów biorących udział w walkach o polskość miasta od 1 listopada 1918 do 15 maja 1919 roku. Autorzy książki opowiedzieli wczoraj o okolicznościach jej powstania – począwszy od apelu do mieszkańców, z prośbą o informacje mogące znajdować się w archiwach domowych, po kwerendy zbiorów muzealnych i archiwalnych. To specjalne odznaczenie zaczęto przyznawać w 1920 roku, a starało się o nie 13 tys. osób. Jego specjalną wersję (wzbogaconą o gwiazdę z dwoma mieczami) otrzymali Ci, którzy walczyli o miasto w pierwszych dniach listopada.

O walkach polsko-ukraińskich o Przemyśl i okolice opowiedział również wykładowca akademicki Zakładu Historii PWSW – dr Lucjan Fac.

 

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW