Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2020 r.

13 sierpnia 2020

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o wyborach:

1) do Senatu PWSW w kadencji 2020-2024, w dniu 25 sierpnia 2020 r.: grupa nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

(liczba mandatów do obsadzenia: 1)

oraz

2) do Kolegium Elektorów PWSW, w dniu 25 sierpnia 2020 r.: grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (liczba mandatów do obsadzenia: 1)

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej (zakładka Uczelnianej Komisji Wyborczej) i na tablicach ogłoszeń: Rektorat, ul. Książąt Lubomirskich 6 (parter) i Kolegium Techniczne ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E (parter)

Logo PWSW