O przedsiębiorczości i karierze w Przemyślu

8 listopada 2021

Trwają uczelniane Dni Kariery (więcej informacji znaleźć można TUTAJ, których finałem będą IV Targi Edukacja – Praca – Kariera. Uzupełnieniem warsztatów i dyskusji prowadzonych w PWSW są odbywające się w centrum miasta Dni Przedsiębiorczości – Nauka, Wiedza, Życie, których organizatorem jest Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji (zob. TUTAJ). I w tych miejskich spotkaniach uczelnia ma swój głos – w jednym z paneli dyskusyjnych udział wziął rektor dr Paweł Trefler, prof. PWSW, który przybył na konferencję w towarzystwie dra Sławomira Soleckiego – prorektora ds. rozwoju i współpracy.


Poniedziałek, 8 listopada, to pierwszy dzień konferencji pod hasłem „Nauka”. Nie mogło więc zabraknąć przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, która od chwili założenia Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ściśle z nim współpracuje. Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytania: czy w miastach czekają nas epokowe innowacje związane z pozyskiwaniem wodoru, wykorzystywaniem dronów, czy fotowoltaiką? To panel włodarzy miast, podczas którego wystąpili m.in. Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, Maciej Żebrowski – burmistrz Wałcza oraz Anna Chmara, Dyrektor ds. produkcji wody PWiK w Kaliszu i Mariusz Kwaśny, Prezes PWIK w Przemyślu. Wymiana doświadczeń na polu stosowania nowoczesnej technologii, w tym odnawialnych źródeł energii, została podsumowana zdaniem, że „nie można zamykać się na nowości” (Mariusz Kwaśny). Odnawialnym źródłom energii mówimy „tak”, ale „ostrożnie, jeśli chodzi o koszty” – dodał Wojciech Bakun.


Rektor dr Paweł Trefler, prof. PWSW zgłosił gotowość przemyskiej uczelni do wzięcia udziału w procesie przechodzenia Podkarpacia na ekologiczne źródła energii (energia wodorowa i in.), do czego potrzebna będzie odpowiednia kadra, czyli dobrze wykształceni fachowcy, którzy będą wsparciem dla tego procesu. Rolą publicznej uczelni zawodowej, czyli PWSW, jest kształcenie kadr dla potrzeb lokalnego rynku pracy, zmieniającej się gospodarki. „Jeśli Przemyśl postawi na biogospodarkę, to jesteśmy w stanie otworzyć takie kierunki studiów, które zapewnią kadrę dla jej rozwoju” – zapewniał Rektor.

Konferencja miała charakter hybrydowy – przemyscy paneliści obecni byli w siedzibie Inkubatora, obecność pozostałych uczestników była wirtualna, a spotkanie zostało zarejestrowane i jest dostępne TUTAJ.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Kasperska

Logo PWSW