O bezpieczeństwie międzynarodowym na konferencji we Lwowie

26 marca 2018

W dniach 22 – 23 marca w Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”.

Organizatorami konferencji był Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W cyklu takich konferencji omawiamy różne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, oczywiście z akcentem na bezpieczeństwo regionalne, na bezpieczeństwo w tej części Europy, w tych niespokojnych czasach. Konferencja jest również ważna, bo łączymy także asystentów i studentów, którzy mają możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji na aktualne tematy nie tylko z bezpieczeństwa międzynarodowego, ale również o relacjach polsko-ukraińskich – powiedział prof. Markijan Malski, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Dla nas ważne jest to, żeby pogłębiać i rozszerzać współpracę między nami. Tworzyć robocze kontakty, wspólne publikacje, projekty, żeby uczelnie i środowiska intelektualne wytyczały kierunki współpracy między Polską, a Ukrainą – zaznaczył prof. Zdzisław Mach, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to temat ważny, aktualny, o którym trzeba dyskutować, ponieważ realia bezpieczeństwa międzynarodowego ciągle ulegają zmianom. Mamy problem agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jest wiele innych problemów, które będą poruszane, nie tylko w skali europejskiej, ale również w skali globalnej. Jest to cenna inicjatywa, ponieważ łączy środowisko akademickie polskie i ukraińskie. Mam nadzieję, że będą też planowane kolejne edycje tego typu konferencji – dodał dr Paweł Trefler, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W uroczystym otwarciu w auli głównej wzięli udział: Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie, Marija Zubrycka, prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej i współpracy międzynarodowej uniwersytetu lwowskiego, Barbara Maronkowa, dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Kijowie, przedstawiciele Lwowskiej Rady Miejskiej i Lwowskiej Administracji Obwodowej.

Kluczowym zadaniem cywilizacji europejskiej jest rozszerzenie przestrzeni bezpieczeństwa. Musimy poszerzać tę przestrzeń w Europie Wschodniej, szczególnie na Ukrainie. Jest to zadanie dla polityków, społeczeństw, profesorów, urzędników, a także jest to zadanie dla przyszłych elit, czyli dla was, drodzy studenci – powiedział na otwarciu Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie.

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci dyskutowali na tematy sytuacji geopolitycznej i uwarunkowań bezpieczeństwa regionalnego, nowych rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i skuteczności w ich zwalczaniu, zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz relacji polsko-ukraińskich.

Stosunki polsko-ukraińskie z racji politycznych oraz różnych zawirowań wokół manipulowania pamięcią historyczną, mają raz lepszy, raz gorszy kształt. Nie będziemy czekać na polityków i iść za nimi. My chcemy wyznaczać kierunki w rozwoju relacji między tymi dwoma społeczeństwami, do których należymy. Mamy nadzieję, że to będzie ten czynnik, który będzie odgrywał coraz większą rolę. A jeśli politycy będą chcieli pójść naszym śladem, to niech idą – powiedział prof. Zdzisław Mach z UJ.

Jeżeli politycy pójdą naszymi śladami mądrego rozsądku, spokojnej i głębokiej analizy oraz postawienia na czele dobra obydwu naszych państw i narodów, to wszystko będzie w porządku – podsumował prof. Markijan Malski.

Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga

Fot. Eugeniusz Sało

Logo PWSW