„Nowoczesne metody dydaktyczne” – bezpłatne szkolenie dla Kadry dydaktycznej PWSW

12 października 2021

„Nowoczesne metody dydaktyczne” – bezpłatne szkolenie dla Kadry dydaktycznej PWSW

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
zaprasza Kadrę dydaktyczną PWSW naSzkolenie: „Nowoczesne metody dydaktyczne”realizowane w ramach projektu 
„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-z100/18

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  • posiadać status pracownika PWSW w Przemyślu zatrudnionego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie dowolnej formy zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa (mowa o pracę, umowa cywilnoprawna),
  • nie być w okresie wypowiedzenia,
  • posiadać zatrudnienie na czas obejmujący okres otrzymania wsparcia w projekcie.

 

Dodatkowa rekrutacja trwa: od 27 września do 15 października 2021 r.

Liczba miejsc – tylko 10 !!!


Formularze zgłoszeniowe można składać:

w formie papierowej w BIURZE PROJEKTU  >>> Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Dział Rozwoju i Współpracy PWSW
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000

 

Program szkolenia >>> do pobrania


WAŻNE !
Zgodnie z wymogami projektu Uczestnicy szkolenia zobowiązani  będą do wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych w dalszej pracy dydaktycznej, poprzez realizację zajęć ze studentami w wymiarze minimum jednego semestru następującym po zakończeniu udziału w szkoleniu i indywidualnych warsztatach w ramach projektu „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”.
Oznacza to że pracownik dydaktyczny musi mieć perspektywę zatrudnienia w kolejnym semestrze (potwierdzoną przez Dyrektora instytutu na jednym z załączników do formularza zgłoszeniowego)

 


PEŁNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA dla kadry dydaktycznej:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie projektu_kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 3 do Regulaminu  – Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie

Logo PWSW