„Narkotyki, dopalacze i cyberzagrożenia” – certyfikowane szkolenie profilaktyczne w PWSW

11 czerwca 2018

W piątek, 8 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń profilaktycznych, współorganizowanych z Komendą Miejską Policji w Przemyślu. Szkolenie skierowane było do nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów pracujących z młodzieżą w wieku szkolnym. Celem przedsięwzięcia zatytułowanego „Narkotyki, dopalacze i cyberzagrożenia” było ukazanie nauczycielom zagrożeń związanych z używkami takimi jak narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne, jak również ukazanie technik kamuflażu stosowanych przez uczniów w celu kontaktu z dealerem, używania środków odurzających i unaocznienie żargonu (języka narkomanów). Szkolenie miało również na celu ukazanie zagrożeń czekających na młodych ludzi w internecie i przedstawienie sposobu zapobiegania im.

fot. Tomasz Bielański

Logo PWSW