Na dobry początek pielęgniarstwa… Porozumienie o współpracy

12 kwietnia 2019

Trwają przygotowania do otwarcia nowego kierunku studiów w PWSW – pielęgniarstwa.  Aby zapewnić mu tzw. „dobry start”, władze uczelni, przyszłe kierownictwo kierunku, starają się stworzyć dlań najlepsze warunki funkcjonowania i rozwoju. W tym celu rektor PWSW, dr Paweł Trefler, podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Naczelnym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Panem Piotrem Ciompą, które zobowiązuje strony m.in. do wspólnego podejmowania przedsięwzięć popularyzujących problematykę zdrowia publicznego, w tym organizowania konferencji i seminariów praktycznych poświęconych w/w problematyce, ale również stwarza przyszłym studentom pielęgniarstwa możliwość odbywania praktyk zawodowych w przemyskim szpitalu.

Studentom, studentom… właśnie, bo nie tylko „studentkom”! Zawierający porozumienie wyrazili nadzieję, że szeregi żaków studiujących pielęgniarstwo zasili liczne grono mężczyzn.

 

Ewelina Kasperska

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW