„Młodzież zapobiega pożarom” – znamy laureatów eliminacji powiatowych

25 kwietnia 2022

W ubiegły piątek PWSW zadebiutowała w roli gospodarza eliminacji powiatowych (Miasto Przemyśl i Powiat Przemyski) turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. Mamy nadzieję, że debiut ten przerodzi się w tradycję – uczelnia chętnie przyłączy się jeszcze nie raz do organizacji konkursu, który przyczynia się do popularyzowania wśród dzieci i młodzieży tak ważnych tematów.

44. spotkanie pod patronatem honorowym Jana Pączka – Starosty Przemyskiego oraz JM Rektora – dr. Pawła Treflera, prof. PWSW otworzył Witold Kazienko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu. Zgodnie z tradycją powitał zgromadzonych gości: dr. Sławomira Soleckiego – Prorektora ds. rozwoju i współpracy PWSW, komisję konkursową w składzie: bryg. Marek Ochenduszka (przewodniczący), kpt. Paweł Wójtowicz (wiceprzewodniczący), Pani Monika Paczkowska (sekretarz), asp. Marcin Buczek (członek), Pana Zdzisława Wójcika – redaktora czasopisma „Strażak”, druhów, prezesów, komendantów, działaczy związku OSP RP z terenu powiatu przemyskiego, wiceprezesów Zarządu Oddziału Powiatowego w Przemyślu, nauczycieli i opiekunów, pracowników PWSW, druhny i druhów oraz publiczność, a w szczególności uczestników turnieju.

Następnie głos zabrał dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. rozwoju i współpracy naszej uczelni, który zaznaczył, że współpraca z OSP przybiera wspaniałą formę, o czym zaświadcza obecność młodzieży w murach PWSW oraz rywalizacja w ramach turnieju. Prorektor przedstawił kierunki, jakie prowadzi „wschodnioeuropejska”, dodając, że kształci również zawodowców w mundurach. Dr Solecki podsumował swoją wypowiedź słowami: „To bardzo miłe, że wybraliście naszą uczelnię. To pewnie jedno z ostatnich wydarzeń, podczas którego obowiązuje nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Od nowego roku akademickiego to będzie PANS – Przemyska Akademia Nauk Stosowanych, więc to dla nas ważny moment. Życzę jak najlepszych wyników, mam nadzieję, że te zainteresowania będą się rozwijały i w przyszłości zaowocują”.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część turniejową – uczestnicy w części pisemnej udowodnili znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Gdy tylko test wiedzy dobiegł końca, młodzież została zaproszona na krótką wycieczkę po uczelnianych pracowniach, aby „złapać oddech” przed kolejną częścią konkursu. Centrum Symulacji Medycznych, Strzelnica Pneumatyczna, Stacja Diagnostyczna, Laboratorium Chemii i Analizy Żywności, Centrum Sztuk Projektowych – uczniowie zapoznali się z możliwościami i wyposażeniem nowoczesnych pomieszczeń – i nagle trema zeszła na dalszy plan!

Ale kolejny etap turnieju był nieunikniony. Po powrocie do Auli PWSW młodzież poznała wyniki części pisemnej i najlepsi awansowali do drugiej części konkursu. A ta robiła wrażenie – uczniowie wykazali się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą z zakresu tematycznego turnieju.

Obrady jury, może nie burzliwe, ale na pewno wymagające skrupulatnych obliczeń, odbyły się równolegle z wystąpieniem przybyłych gości, których ponownie powitał Witold Kazienko. A wśród nich znaleźli się: dr Paweł Trefler, prof. PWSW – Rektor uczelni, dr Robert Oliwa – Prorektor właściwy ds. studenckich, dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. rozwoju i współpracy, Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski, który przybył w imieniu Jana Pączka – Starosty Przemyskiego, st. bryg. Bogusław Szczurko – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

„Mam nadzieję, że współpraca z OSP i Komendą Państwową będzie kontynuowana i będziemy regularnie spotykać się w murach PWSW. Cieszę się, że tak dużo młodych ludzi jest zaangażowanych w cenny ruch OSP, rosną kolejni następcy, a przecież Ochotnicza Straż Pożarna to coś, co wyróżnia nasz kraj, wokół niej koncentruje się życie społeczne. Gratuluję udziału, życzę wszystkiego dobrego” – rozpoczął Rektor; „Zawsze będę wspierał Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, po dwóch latach zaprzestania organizacji konkursu, wymuszonych przez pandemię, wróciliśmy na właściwe tory. Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów na poziomie wojewódzkim i krajowym” – dodał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej; „Ta formacja poprzez wysokie zaufanie społeczne w ostatnim czasie szczególnie wykazała się wielkimi możliwościami i zaangażowaniem, dziękuje ludziom służby, którzy zdają egzamin ze swojego przygotowania i życiowego zaangażowania w to, co się dzieje z uciekającymi przed zagrożeniami wojennymi. Zapewniam o wsparciu konkursu, będziemy się starać, żeby ta formułą była jeszcze szersza, myślę, że w przyszłości będziemy spotykać się w jeszcze liczniejszym gronie” – dodał na zakończenie Wicestarosta Przemyski.

Tym samym doszliśmy do sedna piątkowego spotkania, czyli do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Przewodniczący komisji odczytał wyniki eliminacji powiatowych, a te przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe (I-IV):

  1. Adrian Siwak – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach
  2. Filip Pilch – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach
  3. Michał Sieńko – Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe (V-VIII):

  1. Konrad Jaszczak – Szkoła Podstawowa im. 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy
  2. Samuel Dańków – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Hermanowicach
  3. Paulina Kowalska – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach

III grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe:

  1. Adrian Drapała – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu
  2. Jakub Czerwiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu
  3. Karolina Grochowska – Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
  4. Natalia Skórska – Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Tekst: Justyna Przerwa

Zdjęcia: Witold Martowicz, Zdzisław Wójcik

 

Logo PWSW