Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania

27 maja 2019

Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania to tytuł IV edycji międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce młodzieżowej, organizowanej w Instytucie Socjologii PWSW w Przemyślu.

Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania

 

 

Program konferencji

 

Rejestracja

30.05.2019 (czwartek) 10:30 rejestracja (Kolegium Techniczne – parter)

30.05.2019 (czwartek) 10.30 – 11.10 (Kolegium Techniczne – s. 1.28)

 

Otwarcie konferencji

Rektor PWSW dr Paweł Trefler

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. PWSW

 

30.05.2019 (czwartek) 11.00 – 13.30

I sesja plenarna: Młodzież współczesna: dylematy(Kolegium Techniczne – s. 1.28)

Moderator: dr hab. Piotr Długosz

 

Referenci:

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. PWSW: Młodzież ponowoczesna?

Prof. dr hab. Krzysztof Koseła UW: Milenialsi i pokolenie Z- co mówimy o dzisiejszej młodzieży używając tych nazw 

Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec UMK: „Urok prawicy” – młodzież krajów postkomunistycznych wobec kryzysu demokracji

Dr hab. Marta Zahorska-Bugaj UW, APS: „Prawicowe odchylenie” młodych Polaków

Prof. dr Zoran Matevski SSCMU: Religion and Youth in North Macedonia Republic

Dr hab. M. Zielińska, prof. UZ, UZ: Socjalizacja do dorosłości. Rola domu rodzinnego w kształtowaniu umiejętności  „życiowych” i kompetencji społecznych w świetle socjologicznych badań młodzieży

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa

30.05.2019 (czwartek) 14.30 – 16.00 (Kolegium Techniczne – s. 1.28)

Sesja panelowa: „Młode” pokolenia wobec współczesności w relacjach wzajemnych

Moderator: dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ,

Paneliści: dr hab. Piotr Długosz, prof. Krzysztof Koseła, prof. Marian Niezgoda, prof. Krystyna Szafraniec, prof. Beata Trzop, dr hab. Marta Zahorska-Bugaj,prof. Maria Zielińska

30.05.2019 (czwartek) 16.00 – 16.15

Przerwa kawowa

30.05.2019 (czwartek) 16.15 – 17.45

 

Sesja tematyczna I: Strategie życiowe młodych (s. 119a)

Moderator: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

Dr Anna Karnat UP: Indywidualne strategie przystosowawcze młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie – perspektywa tożsamościowa

Dr hab. Antoni Olak, prof. PWSW, PWSW, dr Jerzy Michno PWSW: Migracja zarobkowa jedną ze strategii młodego pokolenia

Dr Wojciech Pawnik AGH: Między samozadowoleniem a ignorancją – młodzież polska w poszukiwaniu bezpieczeństwa egzystencjalnego

Dr Bogdan Więckiewicz: Ponowoczesność jako determinanta współczesnego stylu życia młodzieży

Dr Maciej Kokociński UAM, dr Anna Kokocińska UKW: Interesy a wartości w planach życiowych młodzieży

Mgr Urszula Barańska DSW: Późne wchodzenie w dorosłość – próba konceptualizacji według koncepcji podziału na etapy okresu dorastania Lwa Siemionowicza Wygotskiego

 

30.05.2019 (czwartek) 16.15 – 17.45

Sesja tematyczna II: Młodzi i edukacja (s. 118 a)

Moderator: dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP

Dr Krzysztof Wasielewski UMK: Wpływ przemian demograficznych i upowszechnienia szkolnictwa wyższego na dostępność do studiów wyższych w Polsce. Przypadek młodzieży wiejskiej

Mgr Sławomir Bździuch UR: Znaczenie młodzieży akademickiej w rozwoju kapitału społecznego

Dr Katarzyna Uklańska UKSW: W kierunku homo flexibilis? Kompetencje i stosunek do pracy młodzieży studenckiej

Dr Wojciech Broszkiewicz PWSW: Sposoby definiowania edukacji kulturowej młodzieży na tle postrzegania istoty swoich działań przez animatorów i edukatorów kulturowych

Dr Tomasz Kołodziej UZ, Dr Krzysztof Lisowski UZ:  Atrakcyjność zawodu policjanta dla współczesnej młodzieży w zmieniającym się społeczeństwie

Mgr Katarzyna Rabiej-Sienicka UJ: Coworking 25 minus. Proces adaptacji młodzieży do wymogów rynku pracy

30.05.2019 (czwartek) 16.15 – 17.45

Sesja tematyczna III: Młodzi w społeczeństwie (s. 226)

Moderator: dr hab. Marcjanna Nóżka

Dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ, dr hab. Beata Trzop, prof. UZ, UZ: Witajcie w antropocenie – lubuska młodzież wobec zmian klimatycznych

Dr Rafał Boguszewski, SGGW: Religijność i moralność polskiej młodzieży – zależność czy autonomia?

  1. dr Wojciech Pac PWSW: Pomiędzy laicyzacją a konserwatyzmem. Religijna identyfikacja polskiej młodzieży

Dr Remigiusz Szauer USz: Między biernością a partycypacją. Wymiary postaw patriotycznych wśród uczniów szkół średnich na Pomorzu

Dr Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska, IBnPD: Dwa pokolenia młodych Polaków a sprawa polska

30.05.2019 (czwartek) 18.15 – 22.00

Uroczysta kolacja

 

31.05.2019 (piątek 9.00 – 12.00

Sesja plenarna II: Młodzi w wynikach badań (119 a)

Moderator: dr hab. Marian Niezgoda, prof. PWSW

Dr hab. Piotr Długosz, UP: Młodzież ukraińska w warunkach kryzysu społecznego

Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO, UO: Opolska młodzież 25 minus. Studium przypadku

Dr Barbara Worek UJ: Dostosowani realiści – młodzi pracownicy według wyników badań Bilansu Kapitału Ludzkiego 2017

Dr hab. Marcjanna Nóżka, UJ: Międzypokoleniowe relacje w społecznych praktykach seniorów

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP, UP: „Junior-senior” integracja międzypokoleniowa wyzwaniem dla polityki społecznej

 

31.05.2019 (piątek) 12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

 

31.05.2019 (piątek) 12.15-13.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

13:30 – 14:30 obiad

 

1.06.2019 (sobota) 7.00 – 21.00

Wycieczka do Lwowa

Logo PWSW