Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w PWSW

10 maja 2022

12 maja to ważna data w pielęgniarskim i położniczym kalendarzu. Od trzech lat równie istotna w terminarzu PWSW, bo to święto naszych pracowników, studentek i studentów.

W tym roku świętowaliśmy hucznie i z nawiązką odebraliśmy sobie to, czego brakowało nam przez okres „pandemicznej przerwy”. Goście uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, zorganizowanych 9 maja przez Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW, Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek”, we współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku, jak na tę grupę zawodową przystało – zostali w pełni zaopiekowani. W całej pełni, bo nie zabrakło merytorycznych wykładów, atrakcji artystycznych i pouczających rozmów w kuluarach.

Data święta nawiązuje do urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale, która w 1860 r. w Londynie założyła pierwszą szkołę pielęgniarską na świecie i… to właśnie ona postanowiła uświetnić wydarzenie swoją obecnością! Może nie we własnej osobie, ale poprzez wierną kopię, w którą wcieliła się Sandra Sitnik z Działu Organizacji i Promocji PWSW i wraz ze studentkami pielęgniarstwa przybliżyła kulisy życia jednej z najbardziej znanych postaci w świecie medycznym.

Wydarzenie, w imieniu Rektora uczelni – dr. Pawła Treflera, prof. PWSW, oficjalnie otworzył dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. rozwoju i współpracy podkreślając, że ta konferencja jest zwieńczeniem pewnego etapu budowania naszej sfery związanej z opieką medyczną. „Jesteśmy uczelnią w procesie zmian, uruchomienie pielęgniarstwa i ciągły rozwój kierunków świadczą o tym, jak rozumiemy wdrażanie nowego, praktycznego szkolnictwa zawodowego. Dziękuję Pani Guty za konsekwentne budowanie przemyskiego pielęgniarstwa, za budowanie zespołu kompetentnych i utożsamiających się z uczelnią osób, pielęgniarstwo to piękne zbiorowe dzieło”.

Dr Edyta Guty, prof. PWSW – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – powitała w murach uczelni zgromadzonych gości: władze uczelni – dr. Roberta Oliwę – Prorektora właściwego ds. studenckich, dr. Sławomira Soleckiego – Prorektora ds. rozwoju i współpracy, mgr. Tomasza J. Filozofa – Kanclerza, Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Martę Maj-Urban – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, która wystąpiła w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla, mgr Elżbietę Lewandowską – Przewodniczącą Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku, mgr Alicję Nowosiadły – Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, dr Beatę Barańską – Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa, mgr Małgorzatę Kulas – Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, dr n. o zdrowiu Halinę Kalandyk – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dr n. hum. Joannę Przybek-Mitę – Prezesa Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, mgr Krystynę Kuśnierz – Dyrektora Ośrodka Kształcenia Vital-Med.; dr. hab. n. o zdr. Pawła Więcha, prof. UR – Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr n. o zdr. Zdzisławę Chmiel – Kierownik Kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Annę Zych – Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, mgr Grażynę Rożek – Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dr Katarzynę Tomaszewską – Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, mgr Elżbietę Trebendę – Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, mgr. Krzysztofa Sośnickiego – Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, mgr Katarzynę Dziki – Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mgr Patrycję Trojnar – Pełnomocnika Dziekana Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mgr Jolantę Karpińską-Ciubę – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, Danutę Suchorzepkę – poprzednią Panią Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu; mgr Krystynę Seredę – Naczelną Pielęgniarkę Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Sylwię Zub-Sobczuk – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, mgr Joannę Nowak-Mierzwę – członka Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Martę Jurkiewicz – Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, mgr Marzannę Pelc – Naczelną Pielęgniarkę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, mgr Agnieszkę Kozak – Asystenta Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, mgr. Łukasza Jaremę – Naczelnego Pielęgniarza Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, mgr. Piotra Pochopienia – Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, mgr Jadwigę Sierpińską – Naczelną Pielęgniarkę Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, mgr Anetę Kanię-Gaweł – Naczelną Pielęgniarkę Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, dr Teresę Adamczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Agnieszkę Brodę – Przełożoną Pielęgniarek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu, Stanisława Jureczko – Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu, mgr Renatę Wysocką – Przełożoną Pielęgniarek Caritas Archidiecezji Przemyskiej; członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku: dr Bożenę Majchrowicz, dr Irenę Puszkarz, mgr Danutę Kurdybachę, mgr Ewę Buczko, mgr Agatę Sawę, Personel Kadry Zarządzającej oraz Personel Pielęgniarski Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Personel Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie i Personel Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

Ze specjalną misją przybyła do nas mgr Elżbieta Lewandowska, czyniąc moment uroczystości doniosłym i wzruszającym – zwłaszcza dla prof. Edyty Guty, która to z rąk Pani Przewodniczącej otrzymała odznaczenie przyznane przez Ministra Zdrowia – „za zasługi dla ochrony zdrowia”. Nasz gość zakończył swoje wystąpienie życzeniami zdrowia, spokoju, cierpliwości, spełnienia marzeń, tego, aby wykonujący ten zawód czuli w sercach satysfakcję zawodową i osobistą.

Do życzeń przyłączył się również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, wspominając w swoim wystąpieniu początki powstawania kierunku – rozmowy o jego utworzeniu, zarazem doceniając efekty, które zostały osiągnięte przez ten czas. Powinszowania z okazji wybrania tego zawodu, zawodu cieszącego się zaufaniem, wymagającego empatii, złożyła również Marta Maj-Urban – w imieniu Wojciecha Bakuna.  

Po tylu miłych, ciepłych i serdecznych słowach przeszliśmy do części wykładowej. Najtrudniejszej, bo poruszającej tematy związane z wykluczeniem, wyobcowaniem, „innością”. Uczestnicy wydarzenia poznali dwa oblicza problemu – biologiczny i kulturowy.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Adam Jaworski, który przygotował wykład o historii eugeniki i neoeugeniki. Prelegent przedstawił nadzieje, obawy i zagrożenia z nimi związane. Następnie głos zabrała Joanna Przybek-Mita, uświadamiając wyzwania, które stawia przed pielęgniarkami odmienność kulturowa. Bo przecież ta odmienność to nie tylko inny język, wygląd, ale też sposób dbania o zdrowie i podejście do kwestii pielęgnacyjnych. Poznaliśmy kilka najważniejszych różnic kulturowych, o których warto wiedzieć, żeby nie przekładać kalki europejskiej na funkcjonowanie cudzoziemców, w odniesieniu do opieki zdrowotnej.

O oprawę muzyczną zadbały studentki I roku pielęgniarstwa naszej uczelni – Emilia Skrabut oraz Julia Franczak. „Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną… Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną…”; „Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie po równo dzieli wydech i wdech; ołówek weź, teraz kartkę i pisz, już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz…” – takimi optymistycznymi „dźwiękami” dodały otuchy utalentowane wokalistki.

Justyna Supel – studentka III roku pielęgniarstwa PWSW – przybliżyła historię stroju pielęgniarskiego, który nie jest tylko elementem estetycznym czy higienicznym, jest przecież oznaką przynależności do danej grupy społecznej/zawodowej. Dowiedzieliśmy się jak zmieniał się na przestrzeni lat – jego fason, kolor, wygląd czepków…

Magdalena Konieczny – przedstawicielka Mölnlycke – szwedzkiej firmy z wieloletnim doświadczeniem, poprzedzając warsztaty, które miały mieć miejsce tuż po spotkaniu – opowiedziała kilka słów o historii działalności. Wspomniała również o opatrunkach specjalistycznych, które przeszły w ostatnim czasie ogromny rozwój i dzięki warstwie Flex pracują razem z pacjentem, a także o ambulatoryjnych, przenośnych pompach do leczenia ran.

Na koniec głos zabrały Organizatorki wydarzenia – prof. Edyta Guty oraz dr Bożena Majchrowicz, kierując do zgromadzonych słowa podziękowania i zapraszając do odśpiewania Hymnu Pielęgniarek. A ten wybrzmiał pierwszy raz w murach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ale nie ostatni… Już niebawem kolejny debiut – „czepkowanie” absolwentów pielęgniarstwa…

 

Tekst: Justyna Przerwa

Zdjęcia: Oksana Pikula

 

Logo PWSW