Międzynarodowa konferencja naukowa ku pamięci Heleny Zrińskiej, Franciszka Rakoczego i Kuruców

26 czerwca 2018

W dniu 25 czerwca br. w PWSW w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja ku pamięci Heleny Zrińskiej, Franciszka Rakoczego i Kuruców. Konferencja została zorganizowana w ramach Collegium Carpathicum przez Publiczną Fundację ds. Badań Historii i Społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Tematyka wystąpień zorientowana była wokół historii Polski, Węgier oraz relacji obu krajów na na przestrzeni wieków.

W konferencji udział wzięli między innymi, Rektor PWSW w Przemyślu – dr Paweł Trefler, Konsul Generalny Węgier w Polsce – Adrienn Kormendy oraz Prezes Zarządu Fundacji ds. Badań Historii i Społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej – Sandor Oze.

 

fot. Taras Iszczyk

Logo PWSW