Międzynarodowa Konferencja Naukowa „1919-2019 – BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ”

6 czerwca 2019

5 czerwca br. w PWSW świętowano kolejny jubileusz! Międzynarodowa Konferencja Naukowa „1919-2019 – BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ” to inicjatywa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz przemyskiej uczelni, zrealizowana w jej murach. Okazją do zorganizowania tego wydarzenia stała się 100. rocznica powstania Policji Państwowej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał gospodarz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, JM Rektor – dr Paweł Trefler. Ważną rolę w przebiegu spotkania odegrał również moderator dyskusji – Dr. h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak.

Prelekcje wygłosili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Komendy Stołecznej Policji, Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Obecność zagranicznych gości była przypieczętowaniem współpracy międzynarodowej, która wpisuje się w misję uczelni.

Pierwsza część spotkania została poświęcona aspektom historycznym formacji policyjnych – budowaniu etosu policyjnego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz sytuacji społeczeństwa patriotycznego roku 1939. Dyskusję dopełniła projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Piotra Piątkowskiego – „Tajemnica Ojca”. Przedstawiła ona historię Stefana Łukszy – komendanta posterunku w Widawie, zbiega z obozu w Ostaszkowie. Filmowe świadectwo zostało uzupełnione komentarzem prof. Janusza Łukszy – syna bohatera ekranizacji.

Tematyka panelu drugiego dotyczyła ochrony obszarów przygranicznych i porozumienia międzypaństwowego. Wystąpienia odnosiły się do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, a także bezpieczeństwa i współpracy transgranicznej regionu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Wojewoda Podkarpacki

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Komendant Główny Policji

Prezydent Miasta Przemyśl

 

Relacja z konferencji w TV Podkarpacka

Relacja z konferencji na stronie Policji

 

tekst: Justyna Przerwa

zdjęcia: Damian Kanikuła, Wojciech Skorża

 

Logo PWSW