Miarą człowieka są jego czyny – Podziel się życiem

10 grudnia 2019

6 grudnia br. w Auli PWSW w Przemyślu odbyła się prelekcja na temat: „Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi oraz Potencjalnym Dawcą Szpiku”. To już drugie spotkanie w obecnym roku akademickim, w ramach Przemyskich Seminariów Naukowych. Odbywające się w PWSW w Przemyślu spotkania w formie prelekcji i wykładów mają na celu popularyzację wiedzy naukowej i badań. Są one adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są zarówno mieszkańcy Przemyśla, jak i środowiska profesjonalne – m.in. przedsiębiorcy, nauczyciele czy pracownicy JST i przedstawiciele władz samorządowych. Przemyskie Seminaria Naukowe są organizowane od trzech lat i nawiązują do działającej w początkowym okresie działalności uczelni, Wszechnicy Przemyskiej.

Tematem przewodnim spotkania z dr n. o zdr. Ewą Zawilińską, Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, było hasło – Podziel się życiem – zostań honorowym krwiodawcą. Gośćmi honorowymi spotkania byli również Zdzisław Wójcik – wiceprezes OR PCK w Jarosławiu oraz Daniel Nuckowski – koordynator Biura OR PCK w Przemyślu.

Uczniowie przemyskich szkół wraz ze studentami naszej uczelni mogli przekonać się, że „łączy nas krew, która ratuje życie”. Wszyscy zgromadzeni dowiedzieli się, jak wygląda cały proces zostawania dawcą szpiku, kiedy uruchamia się proces ostatecznej kwalifikacji dawcy oraz jak wygląda sam przebieg pobierania szpiku. Dr E. Zawilińska podkreśliła również ważną zmianę na przestrzeni lat, jaką jest rosnąca z roku na rok liczba rejestrujących się dawców. Podczas spotkania poruszony został także temat krwiodawstwa. Prelegentka odpowiedziała na pytania: jak zostać honorowym dawcą krwi, jakie korzyści mu przysługują, jak przygotować się do samego zabiegu oraz co nas dyskwalifikuje (czasowo lub stale).

Goście zachęcili do zrzeszania się w klubach i kołach krwiodawców, dodając, że najlepiej sprawdza się zasada „podaj dalej”. Z kolei dyskusja pozwoliła rozwiać wszelkie mity zrodzone wokół tych tematów.

Wydarzenie zakończyło się podziękowaniami – zarówno ze strony władz uczelni, jak i Pani Dyrektor RCKiK. Prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki, wyraził radość ze spotkania, dodając, że edukacja młodzieży i studentów w zakresie honorowego  krwiodawstwa jest naszym obowiązkiem, a akcje zbiórki krwi będą w PWSW kontynuowane.

 

Tekst: Prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki, Justyna Przerwa

Zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW