Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego

20 września 2022

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje kursy online przygotowujące do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, C1 i C2.

Kursy zapoznają kandydatów ze strukturą egzaminu, typami zadań występujących na danym poziomie, standardami wymagań, najczęstszymi błędami zdających. Uczestnicy będą rozwiązywać próbne testy egzaminacyjne z doświadczonymi i wykwalifikowanymi egzaminatorami, którzy udzielą praktycznych rad na temat rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, a szczególnie przygotowania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

 

  • Weekendowy kurs przygotowawczy online do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Planowany grafik kursu:

30.09. (piątek), 1.10. (sobota), 2.10. (niedziela)

7.10. (piątek), 8.10. (sobota), 9.10. (niedziela)

14.10. (piątek), 15.10. (sobota), 16.10. (niedziela)

21.10. (piątek), 22.10. (sobota), 23.10. (niedziela)

28.10. (piątek), 29.10. (sobota), 30.10. (niedziela)

Kurs obejmuje 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) ze wszystkich sprawności.

Liczebność grup: 6  – 12 osób.

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się min. 6 osób.

Cena kursu to 600 zł/osobę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:  certyfikatpolski@pwsw.pl

 

  • Weekendowy kurs przygotowawczy online do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C1

Planowany grafik kursu:

30.09. (piątek), 1.10. (sobota), 2.10. (niedziela)

7.10. (piątek), 8.10. (sobota), 9.10. (niedziela)

14.10. (piątek), 15.10. (sobota), 16.10. (niedziela)

21.10. (piątek), 22.10. (sobota), 23.10. (niedziela)

28.10. (piątek), 29.10. (sobota), 30.10. (niedziela)

Kurs obejmuje 20 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) ze wszystkich sprawności.

Liczebność grup: 6  – 12 osób.

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się min. 6 osób.

Cena kursu to 500 zł/osobę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: certyfikatpolski@pwsw.pl

 

  • Weekendowy kurs przygotowawczy online do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2

Planowany grafik kursu:

30.09. (piątek), 1.10. (sobota), 2.10. (niedziela)

7.10. (piątek), 8.10. (sobota), 9.10. (niedziela)

14.10. (piątek), 15.10. (sobota), 16.10. (niedziela)

21.10. (piątek), 22.10. (sobota), 23.10. (niedziela)

28.10. (piątek), 29.10. (sobota), 30.10 (niedziela)

Kurs obejmuje 20 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) ze wszystkich sprawności.

Liczebność grup: 6  – 12 osób.

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się min. 6 osób.

Cena kursu to 500 zł/osobę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: certyfikatpolski@pwsw.pl

 

 

Logo PWSW