Kurs języka polskiego dla cudzoziemców – zakończenie pierwszej edycji

18 grudnia 2019

Premiera KURSU JĘZYKA POLSKIEGO dla cudzoziemców za nami! Przez kilka miesięcy wykładowcy Instytutu Humanistyczno-Artystycznego dokładali wszelkich starań, by podnieść poziom znajomości polszczyzny wśród m.in. Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Hindusów, Ormian. Zajęcia odbywały się w Przemyślu oraz w Rzeszowie, obejmowały treści na poziomach A1, A2 oraz B1, prowadzone były przez czterech lektorów: dr Agnieszkę Gocal (koordynatorka kursu), dr Violettę Ciećko, dr Dariusza Markiewicza, mgr Ewelinę Kasperską.

Zaproponowany mieszkańcom naszego regionu kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymujemy pytania, prośby (apele!) o kolejne edycje. O wszystkim będziemy informować, proszę odwiedzać stronę internetową uczelni i konto PWSW na Facebooku.

*

Kurs został zrealizowany w ramach projektu pt. „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego na lata 2017-2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Ewelina Kasperska

 

Logo PWSW