Koordynatorzy Kształcenia w Trybie Zdalnym

INSTYTUTOWI KOORDYNATORZY KSZTAŁCENIA W TRYBIE ZDALNYM

 

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia
Bezpieczeństwo Transgraniczne dr R. Zdybel
Stosunki Międzynarodowe dr J. Hamryszczak
Socjologia dr W. Broszkiewicz
Pielęgniarstwo mgr D. Podgórska-Kowalczyk
 
Instytut Nauk Technicznych
Koordynator instytutowy dr S. Szabłowski
 
Instytut Humanistyczno – Artystyczny
Architektura Wnętrz dr A. Kałamarz-Kucz
Projektowanie Graficzne prof. H. Ożóg
Historia dr E. Dybek
Anglistyka dr V. Ciećko
Polonistyka dr V. Ciećko

 

 

 

 

Logo PWSW