Polska oświata na Ukrainie tematem Kongresu zorganizowanego w przez PWSW oraz PCEN

2 kwietnia 2019

W dniu 30 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się Kongres Polskiej Oświaty na Ukrainie. Dwudniowe wydarzenie, współorganizowane przez Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, obejmowało wykłady metodyczne z języka polskiego, warsztaty dotyczące kondycji polskiej oświaty na Ukrainie odbywającej się w PWSW sesji plenarnej oraz dwa panele eksperckie.

Pierwszy z udziałem przedstawicieli środowisk prowadzących nauczanie języka polskiego na Ukrainie (Pani Łucji Kowalskiej – Dyrektorki Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie, Pani Teresy Teterycz – Dyrektorki Szkoły Polskiej w Mościskach, Panii Emilii Chmielowej – Prezesa Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie, Pana Adama Chłopka – Prezesa Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie, Pani Julii Bojko – Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju)

Drugi z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających polską oświatę na Ukrainie (Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP, Pana Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Pani Magdaleny Turowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pana Rafała Kocota – Konsula, Kierownika Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, w Konsulatcie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Pana Mriusza Wychódzkiego – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Pana Zbigniew Hamielec – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Pana Sławomira Soleckiego – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu)

gospodarzem wydarzeń w auli PWSW był Rektor PWSW – dr Paweł Trefler, natomiast cześć odbywającej się w przemyskim oddziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Pan Zbigniew Hamielec.

Gościem honorowym oraz patronem wydarzenia był Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, który w przemówieniu otwierającym sesję plenarną podkreślą rolę nauki języka oraz kultury polskiej poza granicami kraju.

Ponadto gośćmi kongresu byli: Pani Krystyna Wróblewska – Posłanka na Sejm RP, Pan Stanisław Świętek – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Pani Irena Kozimala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, dr hab. Andrzej Zapałowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Pani Elżbieta Tarnawska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Marcin Sowiński

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW