Konferencja pt. Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych

23 października 2018

18 października br. w PWSW w Przemyślu odbyła się druga część trzydniowej konferencji organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie
i Archiwum Państwowe w Przemyślu przy współudziale Instytutu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia. Pomysłodawcami konferencji były: dr hab. Anna Krochmal i Anna Nowak.

Drugi dzień konferencji został poświęcony Materiałom źródłowym do zagadnienia pomocy Żydom w zasobach archiwów państwowych i instytucjach pamięci poza granicami kraju.

Pierwsza część tejże konferencji odbyła się poprzedniego dnia w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Omawiano tam następujące tematy: Dzieje społeczności żydowskiej na ziemiach polskich oraz Społeczeństwo żydowskie w Polsce w latach II wojny światowej. Zagadnienia pomocy Żydom w świetle źródeł archiwalnych. Obrady tego dnia zakończyło uroczyste otwarcie wystawy. Dzień trzeci poświęcony był na zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Uczestników konferencji w murach uczelni powitał rektor PWSW dr Paweł Trefler. Następnie prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentowali archiwalia oraz omówili zagadnienia dotyczące Holocaustu i pomocy Żydom: Katerina Mycan z Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego; Irina Maga – Dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainików Zagranicą w Kijowie; dr Marcin Urynowicz
z warszawskiego Oddziału IPN; Alina Skibińska z Warszawy reprezentująca Polskie Biuro Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

Materiały z archiwów kościelnych – diecezjalne i zakonne – omówił ks. dr Jarosław Wąsowicz, natomiast źródła do zagadnienia pomocy Żydom znajdujące się w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie przedstawił Ihor Smolskij.

Po zakończeniu obrad, ich uczestnicy wybrali się z przewodnikiem na spacer po mieście Śladami Żydów przemyskich.

 

Barbara Sykała, Elżbieta Dybek

 

fot. Taras Iszczyk

Logo PWSW