Konferencja naukowa pt.”Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”.

17 kwietnia 2019

O kryzysie współczesnego systemu bezpieczeństwa na konferencji we Lwowie

 

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.”Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”.

Organizatorami konferencji był: Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego

Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego

i Partnerstwa, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Celem konferencji była przede wszystkim prezentacja aktualnych badań z zakresu problematyki kryzysu współczesnego systemu bezpieczeństwa. Ponad 50 naukowców z Polski i Ukrainy, uczestniczyło w 14 sekcjach tematycznych, w trakcie których zaprezentowali referaty dotyczące m.in.: regionalnych zagrożeń bezpieczeństwa, wpływu zagrożeń bezpieczeństwa na porządek międzynarodowy, nowych form zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, politycznych i prawnych aspektów bezpieczeństwa.

Konferencja służyła także integracji środowisk akademickich wywodzących się z uczelni wyższych i instytucji badawczych zlokalizowanych na terenie: Krakowa, Lwowa, Przemyśla, Doniecka, Lublina, Kijowa, Rzeszowa, Tarnopola, Torunia, Użhorodu, Warszawy, Charkowa, Szczecina, Mikołajewa, Łodzi, Iwano-Frankiwska, Wrocławia, Segedyna, Poznania.

W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział: prof. Wołodymyr Melnyk, Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Barbora Maronkova, Dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Kijowie, Rafał Wolski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, prof. Zdzisław Mach, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prof. Markijan Malski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy, Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Prof. Markijan Malski stwierdził, że głównym zagadnieniem konferencji jest bezpieczeństwo regionalne. Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki podkreślił, że globalne bezpieczeństwo składa się z dużej liczby bezpieczeństw regionalnych. Zatem istotne w jego opinii jest podjęcie dyskusji na temat wykorzystania wszystkich możliwych mechanizmów współpracy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa określonych terytoriów.

Jak zauważył dr Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, temat bezpieczeństwa międzynarodowego jest aktualny, szeroki i wymaga spojrzenia wieloaspektowego. Zwrócił on również uwagę, że rozpoczęcie konferencji zbiegło się w czasie z okrągłą, 70 rocznicą powstania Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Rektor Trefler podkreślił istotę wymiany informacji, tez czy wyników projektów naukowych, również w relacjach polsko-ukraińskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Wyraził również opinię, iż dyskusje na ten temat będą prowadzone w kolejnych latach.

Tekst: dr Paulina Szeląg

Logo PWSW