Konferencja naukowa „Logistyka dziś i jutro”

11 czerwca 2018

 

Konferencja naukowa „Logistyka dziś i jutro” już za nami. Pod patronatem J.M. Rektora PWSW doktora Pawła Treflera o problemach logistyki debatowali w murach Przemyskiej Uczelni naukowcy z wiodących Akademii, Uniwersytetów i Politechnik w Polsce. Wątek czasu, zawarty w słowach „… dziś i jutro” sprawił, że konferencja miała trzy wiodące motywy. Dziś i jutro logistyki i transportu, dziś i jutro kadry naukowej i specjalistów branży TSL, dziś i jutro Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu. Słowa „dziś i jutro” w sposób szczególny wybrzmiały w kontekście Jubileuszu 70 urodzin prof. zw. dr hab. inż. Wiesława Piekarskiego oraz nowatorskiej formuły konferencji polegającej na aktywnym uczestnictwie w konferencji studentów – dyplomantów kierunku ITL.  Tym sposobem „dziś” spotkało się z „jutrem”, czego zwieńczeniem było uroczyste wspólne biesiadowanie uczestników konferencji i studentów przy uroczystym ognisku w zespole parkowym PWSW.

 

 

Fot. Tomasz Bielański, Janusz Błonarowicz

Logo PWSW