Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia” po raz drugi w PWSW

22 listopada 2019

22 listopada br. w przemyskiej PWSW po raz drugi odbyła się Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”. Zgodnie z tytułem tematyka spotkania dotyczyła żywności w rozmaitych kontekstach – bezpieczeństwa, higieny oraz dietetyki. Wydarzenie zostało oficjalnie otwarte przez Gospodarza uczelni – dra Pawła Treflera. Rektor podkreślił, że konferencja jest znakomitą okazją do wymienienia się rezultatami badań i realizacji wspólnych projektów naukowych.

Referaty plenarne oraz komunikaty zostały przedstawione przez gości z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Lublina, Krosna oraz Przemyśla – w tym wykładowców naszej uczelni – prof. dra hab. inż. Krzysztofa Surówkę, prof. dra hab. inż. Wiesława Barabasza, dr inż. Annę Pikulicką oraz prof. dr hab. inż. Grażynę Jaworską.

Prelekcje pozwoliły odpowiedzieć na pytania, m.in.: czym jest technologia żywności, czy grzejnictwo mikrofalowe jest bezpieczne, jakie jest przeznaczenie produktów liofilizowanych, czym jest ciśnieniowanie oraz dlaczego w mediach często pojawiał się temat fipronilu. Wydarzenie stało się okazją do przedstawienia nowości w przetwórstwie oraz zakresie utrwalania żywności.

Elementem zjazdu była również sesja posterowa, podczas której uczestnicy dyskutowali
w oparciu o tematycznie przygotowane plakaty.

Tematyka spotkania stanowi duże pole do analizy, więc już podczas dzisiejszego dnia można było usłyszeć liczne zapowiedzi kolejnej konferencji!

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

 

Logo PWSW