Konferencja Drogi do niepodległości

28 maja 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 maja miało miejsce rozpoczęcie międzynarodowej konferencji pt. Drogi do niepodległości, organizowanej przez:

Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,

Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania

w Przemyślu,

Archiwum Państwowe w Przemyślu,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

Referaty i wystąpienia przygotowane na konferencję ujmowały uzyskanie niepodległości w różnych aspektach. Została przeanalizowana ówczesna sytuacja na arenie międzynarodowej, odmienne interesy geopolityczne krajów mogących mieć wpływ, czy też bezpośrednio ingerujących w dążenia wolnościowe Polaków. Wzięte zostały pod uwagę wewnętrzne narodowe koncepcje i okoliczności im towarzyszące, a w osobnym referacie omówione zostały także przemyskie epizody walk o niepodległość.

 

W trakcie konferencji prof. Mirosław Piotrowski (KUL, WSKSiM w Toruniu) Poseł do Parlamentu Europejskiego rozdał nagrody zwycięzcom konkursów, które wcześniej objął swoim patronatem.

Na zakończenie konferencji, ze specjalnie dobranym repertuarem o tematyce niepodległościowej, wystąpił przed gośćmi zespół „NA GAPĘ”

 

Tomasz Bielański

 

Fot. Tomasz Bielański

Logo PWSW