Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

24 listopada 2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 listopada br. przez Senat wyborów do Rady Uczelni (uchwała nr PWSW-SEK-0003/64/20), informuję, że wzór zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do niniejszej uchwały, dostępnej pod adresem: http://bip.pwsw.pl/uchwala/641/uchwala-nr-pwsw-sek-0003-64-20

Kandydaturę wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydata na kandydowanie do Rady należy zgłosić na piśmie Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyborów do Rady Uczelni.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w Kolegium Technicznym, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, nr pokoju 3.24 (u Pani mgr Dominiki Kotek), w razie nieobecności Pani mgr Dominiki Kotek, w Sekretariacie Rektora (ul. Książąt Lubomirskich 6).

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr Agnieszka Pieniążek

Logo PWSW