Komunikat Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 1 czerwca 2020 r.

3 czerwca 2020

Komunikat Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 1 czerwca 2020 r., dotyczący zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w PWSW w Przemyślu:

Komunikat Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 1 czerwca 2020 r.
Logo PWSW