Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej PWSW w Przemyślu

30 października 2019

K o m u n i k a t   n r 2

 

K o m i s j i W y b o r c z e j
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dn. 29. 10. 2019 r.

 

 

 

 

Komisja Wyborcza PWSW w Przemyślu informuje, że zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Regulaminem Wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

zgłoszone zostały następujące kandydatury do Senatu PWSW w Przemyślu

(wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020):

 

  1. z Instytutu Humanistyczno-Artystycznego: dr Anna Kałamarz-Kucz i dr Jan Zięba;
  2. z pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: mgr Edyta Pilch-Nakoneczna
    i Ryszard Sobczuk

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

                                                                                  Dr Agnieszka Pieniążek

Logo PWSW