Kolejny kierunek studiów magisterskich w PWSW! OTWIERAMY PROJEKTOWANIE GRAFICZNE!

7 sierpnia 2019

Otwieramy drugi kierunek studiów II stopnia! We wrześniu ruszy rekrutacja na projektowanie graficzne!

 

W dobie gospodarki rynkowej nie sposób obejść się bez profesjonalnych usług graficznych!

Zapraszamy wszystkich chcących kontynuować rozpoczętą edukację, również absolwentów innych uczelni plastycznych w kraju i za granicą, którzy mają za sobą doświadczenia w projektowaniu zdobyte na studiach licencjackich.

 

Studia II stopnia na kierunku Projektowanie Graficzne w PWSW w Przemyślu oferują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, takie jak: aplikacje internetowe, animacja 3D, projektowanie gier, film animowany, ilustracja, grafika narracyjna, komunikacja wizualna, które podnoszą atrakcyjność kierunku i pozwolą osiągnąć wyspecjalizowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje, niezbędne do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych naszych przyszłych absolwentów.

Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku Projektowanie Graficzne, jest stworzenie silnego ośrodka o projektowym profilu kształcenia, niemającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w regionie i nie tylko.

 

Kształcenie na kierunku koncentrować się będzie przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem, przy użyciu najnowszych programów komputerowych i nowoczesnej bazy dydaktycznej. Studenci opanują szereg umiejętności związanych z edytorstwem i grafiką książki, edytorami rastrowymi i wektorowymi, formami przestrzennymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną, liternictwem i typografią, animacją, przygotowaniem do druku, tworzeniem stron internetowych oraz reklamą.

 

Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i serwisów internetowych oraz w placówkach upowszechniania kultury, a przede wszystkim przygotują absolwenta do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

Logo PWSW