Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Dołącz do nas! Jak to zrobić? Sprawdź kryteria, czyli zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2022/2023:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:
  • bezpieczeństwo i produkcja żywności
  • bezpieczeństwo transgraniczne
  • historia
  • informatyka w biznesie
  • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów
  • inżynieria transportu i logistyki
  • mechatronika
  • pielęgniarstwo
  • stosunki międzynarodowe

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(* – iloczyn)

W sytuacji, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomach podstawowym i rozszerzonym, brany jest  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

20

3.0

40

4.0

60

5.0

80

6.0

100

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunek:
 • filologia angielska

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(*- iloczyn)

W sytuacji, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomach podstawowym i rozszerzonym, brany jest  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym.  Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

20

3.0

40

4.0

60

5.0

80
6.0

100

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Dla kandydatów na kierunek filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B;  CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:
 • architektura wnętrz
 • projektowanie graficzne

Postępowanie kwalifikacyjne na ww. kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości oraz przeglądu prac artystycznych.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych

(*- iloczyn)

W sytuacji, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomach podstawowym i rozszerzonym, brany jest pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

20

3.0

40

4.0

60

5.0

80

6.0

100

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Ponadto wszystkich kandydatów na kierunki architektura wnętrz oraz projektowanie graficzne obowiązują dodatkowo:

 • I etap: przegląd i ocena prac artystycznych lub projektowych,
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Kryteria przyjęć – studia I stopnia

*

Jeśli te informacje są niewystarczające, zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Senatu PWSW, która szczegółowo omawia warunki rekrutacji i sposób jej przeprowadzania. Dokument zamieszczamy tutaj: Uchwała nr 52 z 28.06.2021 r. rekrutacja na rok 2022_23.

Logo PWSW