Etapy rekrutacji – poradnik

Proces rekrutacji na studia w PWSW w Przemyślu to tylko kilka prostych etapów! Poniżej podajemy wskazówki krok po kroku, abyście szybko i bez komplikacji wypełnili wszystkie formalności.

Pamiętajcie o terminach: rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 23 maja 2022 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2022 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 23 września 2022 r.

Krok 1 – WYBÓR KIERUNKU

Masz do wyboru studia humanistyczne, społeczne, artystyczne, techniczne oraz medyczne. To jeden z najważniejszych kroków, więc jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź naszą ofertę w informatorze.

Krok 2 – REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM PWSW

Teraz rejestrujesz się na PLATFORMIE REKRUTACYJNEJ. Wydruk formularza wygenerowanego podczas rejestracji oraz dowód wpłaty rekrutacyjnej (która wynosi 85 zł), będzie niezbędny do wykonania kolejnego kroku.

E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów obcokrajowców:

Krok 3 – ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE

Na tym etapie składasz dokumenty w sekretariacie prowadzącym nabór na dany kierunek. Prosimy zapoznać się z listą dokumentów dla kandydatów na studia I stopnia oraz II stopnia.

Krok 4 – OCZEKIWANIE NA WYNIKI

Jeśli masz więcej pytań możesz skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne kierunki studiów:

KONTAKT

 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • historia – tel. 16 7355 223,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 213,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242.

Studia II stopnia:

 • inteligentne technologie – tel. 16 7355 262,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242.

Biuro rekrutacji (czynne w okresie rekrutacji)
tel.: 16 7335 400
e-mail: e-rekrutacja@pwsw.eu

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj:

Logo PWSW