Etapy

Studia I stopnia:

Rekrutacja trwa od 3 czerwca do 31 lipca 2019 roku, jednak w przypadku niewypełnienia  limitów przyjęć na studia, z dniem 1 sierpnia 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 1 października 2019 roku.

Studia II stopnia:

Rekrutacja trwa od 3 września do 20 września 2019 roku, jednak w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na studia, rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 1 października 2019 roku

 

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym można uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym  pod numerem tel. 16 735 51 69 , sala 1.28 w Kolegium Technicznym (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E).

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce dla studiów I stopnia oraz dla studiów II stopnia.

PLATFORMA REKRUTACJNA

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Komplety dokumentów o przyjęcie na studia są przyjmowane przez Sekretariaty poszczególnych Instytutów, w których dostępne są także szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów:

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 172,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • filologia ze specjalnością: filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 262,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 212.

Studia II stopnia:

 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,

 

W dniu 16.09.2019 została zamknięta rekrutacja na kierunki Pielęgniarstwo, Filologia polska.