Kierunki

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu prowadzi studia o profilu praktycznym na kierunkach licencjackich, inżynierskich oraz uzupełniających magisterskich. Od semestru letniego 2021/2022 prowadzone są również studia pomostowe z zakresu pielęgniarstwa.

Kierunki
Logo PWSW