Opłaty – studia I stopnia

Rekrutacja na kierunki kształcenia w PWSW w Przemyślu rozpoczyna się w dniu 3 czerwca 2019 roku

 

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim wynosi 85 zł.

 

Opłaty za studia dla cudzoziemców przyjętych na zasadach innych niż takich jak obywatele Polski:

w roku akademickim 2019/2020 opłata za semestr studiów wynosi 3600 zł.

Studenci cudzoziemcy mogą zwracać się do rektora z prośbą o obniżenie opłaty.