Opłaty – studnia II stopnia

Rekrutacja na kierunki kształcenia w PWSW w Przemyślu rozpoczyna się w dniu 3 września 2019 roku

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim wynosi 85 zł.

Opłaty za studia dla cudzoziemców przyjętych na zasadach innych niż takich jak obywatele Polski:
w roku akademickim 2019/2020 opłata za semestr studiów wynosi 3600
Studenci cudzoziemcy mogą zwracać się do rektora z prośbą o obniżenie opłaty.