JM Rektor PWSW na XVIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym we Lwowie

5 listopada 2018

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler wziął udział w XVIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym we Lwowie, które odbyło się 2 listopada 2018 r. Na zaproszenie organizatorów tego wydarzenia zabrał głos w panelu dyskusyjnym pt. „Lwowszczyzna jako hub transportowo-logistyczny”, w którym wzięli także udział Minister Infrastruktury Ukrainy Volodymyr Omelyan, Dyrektor Portu Lotniczego Lwów Tatiana Romanovska i Rektor Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego prof. Oleksandr Pshinko. Dr Trefler mówił m.in. o istniejącym w PWSW dynamicznie rozwijającym się i bardzo popularnym wśród studentów kierunku studiów „Inżynieria Transportu i Logistyki”, współpracy ze stowarzyszeniem „Linia 102”, a także o konieczności rozwoju połączeń kolejowych i drogowych między Polską a Ukrainą i usprawnieniu odpraw na przejściach granicznych. Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym we Lwowie to efekt dobrze rozwijającej się współpracy z Dniepropietrowskim Narodowym Uniwersytetem Transportu Kolejowego, a zwłaszcza z jego lwowską filią, którą kieruje dr Yaroslav Bolzhelarsky. W tym miejscu warto wspomnieć, że obydwie uczelnie złożyły do Programu Polska-Białoruś-Ukraina wniosek na realizację wspólnego projektu dotyczącego wsparcia turystyki kolejowej w powiatach przygranicznych Polski i Ukrainy. Chodzi o rewitalizację linii kolejowej stanowiącej dawne połączenie Przemyśla z Wiedniem i Budapesztem, której część po stronie polskiej to linia 102, a po stronie ukraińskiej odcinek Niżankowice-Krościenko.

Logo PWSW