Jesteśmy wśród najlepszych Publicznych Uczelni Zawodowych w Rankingu „Perspektywy” 2020

28 lipca 2020

Po raz kolejny PWSW  w Przemyślu znalazła się w czołowej dziesiątce Rankingu Szkół Wyższych. W tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu prowadzonego już od ponad dwudziestu lat przez redakcję „Perspektyw” PWSW uplasowała się na 9 miejscu w kraju. Jest też drugą uczelnią zawodową z Podkarpacia w kategorii publicznych uczelni zawodowych.

PWSW w Przemyślu realizuje model wyższego szkolnictwa zawodowego wynikający z Ustawy 2.0 – Konstytucji dla Nauki z 2018 r. Jako uczelnia zawodowa ogniskuje swoją działalność na procesie kształcenia i dostarczaniu regionalnej gospodarce i rynkowi pracy specjalistów. PWSW oferuje podkarpackiej młodzieży nowoczesne studia inżynierskie, medyczne, społeczne, humanistyczne oraz artystyczne – licencjackie i magisterskie (o profilu praktycznym), przygotowujące wysoko wykwalifikowanych pracowników  i gwarantujące pracę w poszukiwanych przez pracodawców i dobrze płatnych zawodach.

O skuteczności działań Uczelni w ww. zakresie świadczy również zaliczenie PWSW do grona uczelni wyróżnionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2018, 2019) za jeden z najwyższych w kraju, w gronie uczelni zawodowych, wskaźnik zatrudnienia absolwentów, jak również dofinansowanie przez władze samorządowe województwa przedsięwzięć prorozwojowych umożliwiających wysokiej jakości kształcenie praktyczne, tj. m.in. doposażenie w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt pracowni badań fizykalnych oraz pracowni ratownictwa medycznego dla kierunku pielęgniarstwo oraz tworzenie infrastruktury dla kształcenia praktycznego na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, w postaci nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych uwzględnia wszystkie państwowe podmioty wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Lokata uczelni w zestawieniu jest obliczona na podstawie następujących kryteriów: prestiż uczelni, sytuacja absolwentów na rynku pracy, znaczenie (siła) naukowe uczelni, warunki kształcenia przez zatrudnioną kadrę oraz umiędzynarodowienie kształcenia.

Do pobrania

Logo PWSW