Jesteśmy współorganizatorami Konferencji Naukowej na Politechnice Rzeszowskiej

25 listopada 2019

Na Politechnice Rzeszowskiej odbywa się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy”. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35.

Temat konferencji jest kontynuacją myśli zawartej w dwóch poprzednich cyklach, a ich ideą przewodnią są przemiany otoczenia w wymiarze międzynarodowym, w różnych aspektach i wymiarach.

Celem zasadniczym obecnej konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń oraz wyzwań w sferze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społeczno-kulturowego. Podczas naukowej debaty dokonana zostanie analiza przemian zachodzących w środowisku międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz wynikających stąd działań podejmowanych przez państwo polskie oraz społeczność międzynarodową na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo-społecznego w dobie globalizacji.

W konferencji uczestniczą będą przedstawiciele CDiS SZ na czele z dyrektorem płk. Jarosławem Mokrzyckim. W swojej prelekcji zaprezentuje on uczestnikom założenia i cele kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35, której z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego WP jest koordynatorem w Siłach Zbrojnych RP.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz link do transmisji online dostępne są na stronie internetowej: http://bit.ly/33bBxw9

 

Logo PWSW