„Jesteśmy im winni wieczną pamięć” – sympozjum nt. sytuacji polsko-żydowskiej podczas II wojny światowej

11 grudnia 2019

Wczorajszy dzień był okazją do przypomnienia sobie bohaterskiej postawy Polaków podczas II wojny światowej. Z inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego PWSW na uczelni pojawili się – dr Mateusz Szpytma (z-ca prezesa IPN) oraz Maria Szulikowska (autorka książki Markowskie Bociany), którzy wygłosili prelekcje dotyczące sytuacji polsko-żydowskiej w tym okresie.

II wojna światowa była nie tylko czysto militarna, ale również uderzała w podstawy narodowości. Z pomocą represjonowanej ludności przyszli Polacy. Mimo dwustronnej propagandy i podburzania obu nacji, a przede wszystkim – kary śmierci, istniało wiele osób, które zdecydowały się chronić Żydów przed zagładą. Powstawały organizacje protestujące, na czele z Tymczasowym Komitetem Pomocy Żydom.

Mając na uwadze ogromne poświęcenie i bohaterstwo, zaczęto prowadzić badania, których celem było przybliżenie tych mniej znanych Polakom historii. Jak podkreślił dr Szpytma – „Walka zbrojna przyciąga uwagę, ale musimy pamiętać także o tych bohaterach, którzy nie mieli wsparcia instytucjonalnego”. W tym roku ukazała się publikacja pod red. Martyny Grądzkiej-Rejak i Aleksandry Namysło, zawierająca opis przyczyn, okoliczności i przebiegów  zdarzeń związanych z zapewnieniem pomocy ludności żydowskiej oraz konsekwencji tych działań.

Prelekcje przybliżyły historie Ulmów z Markowej – ich codzienność oraz wartości, które pielęgnowali. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 roku i po raz pierwszy dotyczył całej rodziny.

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć także teledysk opowiadający o heroizmie i tragicznej śmierci Ulmów, wykonywany przez zespół wokalny „Soul” z Sanoka.

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW