IV Wirtualne Targi EDUKACJA – PRACA – KARIERA – finał Dni Kariery PWSW

19 listopada 2021

Nie samą nauką żyje uczelnia. Praktyczny profil nauczania zobowiązuje m.in. do praktycznego podejścia do kwestii planowania kariery zawodowej. Studenci PWSW są przygotowywani do wejścia na rynek pracy i świadomej aktywności zawodowej. Co więcej, z fachową wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie wychodzimy poza mury uczelni, chętnie dzielimy się nią z mieszkańcami regionu, młodzieżą szkolną. W jaki sposób?


Uczelniane doradztwo zawodowe rośnie w siłę dzięki coraz większej aktywności Akademickiego Biura Karier. Jesienią odbywają się Dni Kariery – cykl kilkunastu prelekcji, warsztatów oraz indywidualnego doradztwa zawodowego, których to zwieńczeniem są Targi EDUKACJA – PRACA – KARIERA. W ostatnich dwóch latach, z oczywistych względów, przyjęły one wirtualny charakter, co nie przeszkodziło ich popularności. W tym roku odbyła się czwarta edycja Targów (18 listopada), podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami pracy i praktyk, ofertami kształcenia w przemyskich szkołach ponadpodstawowych oraz ofertą dydaktyczną PWSW.


Odbyły się ponadto prelekcje towarzyszące, prowadzone przez ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego. Obfitujące w wiele cennych rad i podpowiedzi (Jak uzyskać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jak sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe? Co pracodawca zweryfikuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej?) spotkania koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
• „Kompetencje przyszłości i megatrendy – jak zaplanować przyszłość, która nadeszła” (Arkadiusz Nepelski, doradca zawodowy, trener i pedagog, Instytut Nauki Lektikon);
• „Mój potencjał zawodowy kontra moja pasja” (Izabela Zych – Dyrektor Zarządzający w Agencji Rekrutacyjnej Assunto oraz firmy szkoleniowej, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, trener szkoleniowy);
• „Moje pierwsze kroki na rynku pracy” (Ewa Dybek – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie).


W Targach udział wzięły firmy i instytucje, szkoły ponadpodstawowe (nie tylko jako wystawcy, lecz również jako uczestnicy), mieszkańcy miasta oraz studenci. Bardzo dziękujemy wszystkim Prelegentom, Wystawcom oraz Uczestnikom za liczną obecność i udział w propagowaniu idei przedsiębiorczości. W Dniach Kariery oraz Targach udział wzięło łącznie ok. 600 osób.


Targowi wystawcy to:
Firmy i instytucje:
• Bieszczadzki Odział Straży Granicznej,
• Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
• Hotel Arłamów,
• Krajowa Administracja Skarbowa,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
• Piotruś Pan,
• Powiatowy Urząd Pracy,
• Sanwil Polska Sp. z o.o.,
• Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. w Przemyślu,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szkoły:
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu,
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu,
• I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,
• Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
• Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu,
• Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,
• Zespół Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu.

Kierunki PWSW:
• Architektura wnętrz,
• Bezpieczeństwo transgraniczne,
• Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
• Filologia angielska,
• Historia,
• Inteligentne technologie,
• Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
• Inżynieria transportu i logistyki,
• Informatyka w biznesie,
• Mechatronika,
• Projektowanie graficzne,
• Pielęgniarstwo,
• Stosunki międzynarodowe,
• Stosunki transgraniczne.


Targi swoim honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Przemyskiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla.

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW