Irena Sendlerowa – skromna bohaterka

28 lutego 2019

 

Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz filmu dokumentalnego: ,,Irena Sendler: W imię ich matek”, który miał miejsce w auli PWSW, 27 lutego 2019 r. Widzowie  – głównie młodzież ze szkół średnich i studenci, lecz również rektor uczelni dr Paweł Trefler oraz pracownicy dydaktyczni, zgromadzeni w auli PWSW –  oglądali dokument w skupieniu.

W wydarzeniu uczestniczył producent filmu Pan Piotr Piwowarczyk (współtworzył go z Mary Skinner, Amerykanką o polskich korzeniach). Po projekcji opowiedział, jak doszło do odkrycia Pani Ireny Sendlerowej, osoby niezwykle skromnej – nie znanej powszechnie, cichej bohaterki oraz do  powstania filmu o Niej. Mówił też o swojej znajomości z  Panią Ireną, fascynacji tą postacią i ogromnym dla niej szacunku.

Piotr Piwowarczyk podjął również próbę nawiązania dialogu z widzami i sprowokował ich do refleksji nad kwestiami ksenofobii i rasizmu oraz postawy wobec zła. Nie dokonując ocen, zachęcał  do głębszych przemyśleń na temat tych zjawisk. A powołując się na postawę Pani Ireny Sendler i jej przyjaciółek tworzących konspiracyjną siatkę, by w ten sposób uratować od zagłady dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci – powiedział, że dla bohaterki filmu nie istniało pytanie: pomagać czy nie? Ona po prostu robiła to, co według niej słuszne i zgodne z tym, co wyniosła z domu rodzinnego. Jej mottem były słowa, które usłyszała od ojca: ,,Gdy ktoś tonie, to mu trzeba podać rękę”. I ona tę rękę podawała, co więcej – wierzyła, że każdy postąpiłby tak samo…

 

Barbara Sykała

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW